Skoči do osrednje vsebine

Ministri držav procesa Brdo za krepitev operativnega sodelovanja pri boju proti tihotapcem

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je v Portorožu gostil 11. neformalno srečanje notranjih ministrov procesa Brdo.

Ministrsko srečanje, ki so se ga udeležili ministri za notranje zadeve in drugi predstavniki držav iz regije Zahodnega Balkana, vseh sosednjih držav, pa tudi predstavniki Evropske komisije ter agencij Europol in Frontex, je bilo namenjeno razpravi o aktualnih izzivih na področju notranje varnosti in migracij, še posebej krepitvi sodelovanja v boju proti tihotapljenju migrantov.

Zahodnobalkanska pot je v zadnjih letih ena glavnih migracijskih poti v Evropo. Novi trendi so v nenehnem porastu, tihotapske mreže pa se nenehno prilagajajo in so gonilo nezakonitih migracij. Slovenija pri tem ni izjema.

»Že pred leti so naši strokovnjaki predlagali platformo za pregledno in pravočasno izmenjavo informacij za hitrejše in učinkovitejše odkrivanje storilcev kaznivih dejanj. Novembra lani so vzpostavili še mrežo operativnih kontaktnih točk, ki povezuje strokovnjake s področja preiskovanja tihotapljenja migrantov za koordinacijo skupnih aktivnosti pri odkrivanju in preiskovanju tihotapljenja migrantov,« je povedal minister.

Ministri in drugi predstavniki sodelujočih držav so na konferenci podprli ta prizadevanja in se zavzeli, da moramo ohraniti visoko raven operativnega sodelovanja z redno izmenjavo informacij o dogajanju, pomembnem za boj proti tihotapljenju migrantov v regiji.

Ministri za notranje zadeve držav Brdo procesa

Ministri za notranje zadeve držav Brdo procesa | Avtor Ministrstvo za notranje zadeve

V drugi razpravi so se osredotočili na vračanje migrantov, ki niso upravičeni do zaščite. »Učinkovito vračanje oseb, ki niso upravičene do zaščite ali zanjo niso zaprosile, seveda ob spoštovanju človekovih pravic, je tudi signal tihotapcem,« je dejal minister in dodal, da je vračanje pomemben steber celovitega upravljanja migracij.

Udeleženci so se strinjali, da je za obvladovanje nezakonitih migracij ključno tesno sodelovanje in medsebojno zaupanje.

Ob tej priložnosti je minister Poklukar pohvalil slovensko policijo, ki je pri boju proti tihotapcem izjemno učinkovita. Samo v prvih treh mesecih letošnjega leta je odkrila in uspešno prijela 63 tihotapcev s skupno 363 migranti. Slovenska policija sicer zagotavlja visoko stopnjo varnosti vsem državljanom in ljudem, ki se nahajajo na ozemlju države. Razmeram na terenu, ki jih vseskozi budno spremlja, prilagaja način dela: s spremenjeno taktiko in metodiko dela, z izravnalnimi ukrepi, ki se izvajajo na podlagi analiz tveganja za preprečevanje čezmejne kriminalitete in sekundarnih migracij, z uporabo tehničnih sredstev in z okrepljenim mednarodnim sodelovanjem.

Upravljanje z migracijami je ena od prednostnih nalog te vlade. Tako na ministrstvu deluje delovna skupina za pripravo nove migracijske strategije, ki bo upoštevala spreminjajoče globalne trende in dogajanje v naši okolici, poseben poudarek bo namenjen spoštovanju človekovih pravic. Pri tem tesno sodelujemo z nevladnimi organizacijami in civilno družbo. Aktivni pa smo tudi na mednarodnem področju, vse z namenom celovitejšega upravljanja z migracijami.

Ob robu konference se je minister sestal s kolegi notranjimi ministri Bosne in Hercegovine Nenadom Nešićem, Kosova Xhelalom Sveçlo in Severne Makedonije Oliverjem Spasovskim. Govorili so o varnostnih izzivih in migracijah ter se zavzeli za krepitev sodelovanja. Slovenija pa jim bo še naprej nudila podporo pri pristopnih pogajanjih.