Skoči do osrednje vsebine

Loredan Bešič: »Gradimo temelje novega zdravstvenega sistema«

Ministrstvo za zdravje je z današnjim dnem poslalo v javno razpravo dva predloga novih zakonov.

Zakon o zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije med drugim vpeljuje odločevalske in upravljalske možnosti države pri oblikovanju zdravstvene politike. Zakon o zdravstvenem informacijskem sistemu pa vpeljuje novost pošiljanja zdravstvene dokumentacije v centralni zdravstveni informacijski sistem. Minister je uvodoma poudaril, da se z novima predlogoma zakona začenja gradnja temeljev novega zdravstvenega sistema, prenovljenega in nadgrajenega sistema, ki bo bolj učinkovit, uporabnikom prijazen in finančno vzdržen: »Danes je velik dan za slovensko zdravje, saj predstavljamo konkretne rešitve v korist državljana kot davkoplačevalca in kot pacienta. Rešitve, ki bodo razbremenile zaposlene v zdravstvu in izboljšale dostopnost storitev in kakovost obravnave.«

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije se bo zaradi nove strukture in bolje definiranih pristojnosti lahko učinkoviteje odzival na potrebe zdravstvenega sistema. Struktura organizacije, vodenja in upravljanja, namreč ostajajo docela nespremenjeni že vse od njegove ustanovitve. Ker je zavod strukturni del zdravstvenega varstva, za katerega sta odgovorna ministrstvo in Vlada Republike Slovenije, mora imeti slednja aktivnejšo vlogo pri strateškem usmerjanju in delovanju zavoda.

»Sam verjamem, da smo na točki, kjer je družba dovolj zrela, da prepozna ciljne interese različnih skupin. Smo na točki, da lahko dosežemo širši, družbeni, politični konsenz, in spremembe moramo nasloviti takoj,« je povedal minister.

Državna sekretarka ministrstva za zdravje Tjaša Vidic: »Zakon je pisan v prid temu, da se poslanstvo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) še boljše udejanji in tako omogoča enake možnosti dostopa do kakovostnih storitev in  drugih pravic iz obveznega zavarovanja.«

V nadaljevanju je podrobneje predstavila ključne spremembe, ki jih prinaša predlog zakona. Zavod ostaja edini nosilec zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji, predvidena pa je strukturna prenova upravljanja Zavoda in sicer v tričlanska upravo in 11-člansko skupščino. Ohrani se večina predstavnikov v skupščini, ki jo predstavljajo predstavniki zavarovanih oseb.

Pomembo spremembo prinaša vloga Zavoda kot aktivnega kupca. Zavod mora postati glavni partner pri dogovarjanju o količini, kakovosti in ceni zdrav storitev. Določeni deli so, ki jih naš zdravstveni sistem še potrebuje, da bodo v celoti izvršeni vsi elementi poslanstva Zavoda in odgovornosti države, da se to poslanstvo lahko v resnici udejanji.

Zakon jasno opredeljuje vloge deležnikov za izključevanje nasprotnih interesov in preprečevanje neučinkovitega delovanja Zavoda. Prav tako vpeljuje novost, ustreznejša ureditev instituta soglasja k splošnem aktom, pri čemer uvaja aktivnejšo vlogo države pri oblikovanju zdravstvenega sistema.

Alenka Kolar, v. d. generalnega direktorja Direktorata za digitalizacijo v zdravstvu je predstavila predlog Zakona o zdravstvenem informacijskem sistemu (ZZIS) in ključne novosti, ki jih le-ta predvideva. Tako bodo morali vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti zdravstveno dokumentacijo posredovati v centralni zdravstveni informacijski sistem.  

»Pri pripravi tega zakona posebno pozornost namenili varstvu občutljivih osebnih podatkov. Ta zaščita mora biti in bo popolna,« je bil minister odločen.

ZZIS je eden izmed ključnih predpisov v okviru reforme zdravstvenega sistema v Republiki Sloveniji.

Zakon določa obveznost vseh izvajalcev zdravstvene dejavnosti, da zdravstveno dokumentacijo posredujejo v centralni zdravstveni informacijski sistem. Slednje pa bo omogočilo, da bodo vsi relevantni zdravstveni podatki zbrani na enem mestu, kar bo olajšalo zdravstveno obravnavo pacientov, prav tako bo to stroškovno učinkovito. Uzakonjena je revizijska sled – vsak dostop do pacientovih podatkov v centralnem informacijskem zdravstvenem sistemu bo ustrezno zabeležen.

S predlogom zakona želimo doseči, da so zdravstveni osebni podatki zbrani na enem mestu, ustrezno zavarovani, tako tehnično kot z vidika varstva osebnih podatkov, predvsem pa da lahko v anonimizirani obliki služijo kot dober pripomoček pri oblikovanju in načrtovanju politike zdravstvenega varstva in sprejemanju ustreznih odločitev na tem področju.

Minister sicer pričakuje burno javno razpravo, a se je veseli in napoveduje, da bo postopek reforme oziroma implementacija novega zdravstvenega sistema predvidoma zaključena v naslednjih dveh letih.