Skoči do osrednje vsebine

Razpisana klasična pripravniška mesta za šolsko leto 2023/24

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je za šolsko leto 2023/24 razpisalo klasična pripravniška mesta s sklenjenim delovnim razmerjem na področju vzgoje in izobraževanja.

Z Javnim razpisom pripravniških mest v vrtcih za leto 2023/24 je razpisalo 80 pripravniških mest v vrtcih, ki so vpisani v razvid kot izvajalci javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, in sicer:

  • Sklop A: 50 pripravniških mest za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja in
  • Sklop B: 30 pripravniških mest za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela vzgojitelja predšolskih otrok ali svetovalnega delavca v vrtcih oziroma šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

Z Javni razpisom pripravniških mest v šolah za leto 2023/24 je razpisalo 170 pripravniških mest za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela učitelja, vzgojitelja, svetovalnega delavca ali knjižničarja v osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, srednjih šolah, dijaških domovih, ki so vpisani v razvid kot izvajalci javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja.

Razpisa sta objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije številka 39/2023 in na spletni strani.

Z izbranimi kandidati bodo vzgojno-izobraževalni zavodi, na podlagi sklepa o izbiri in razporeditvi, sklenili pogodbe o opravljanju pripravništva na pripravniškem mestu. Pogodbe se bodo sklenile najkasneje do 31. avgusta 2023, z začetkom opravljanja pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem 1. septembra 2023, s polnim delovnim časom.

Naziv Datum objave Rok prijave
31. 3. 2023
23. 6. 2023
31. 3. 2023
23. 6. 2023