Skoči do osrednje vsebine

Otvoritev Globalnega geodetskega centra odličnosti Združenih narodov

29. marca 2023 je bila v kampusu Organizacije združenih narodov (OZN) v Bonnu svečana otvoritev Globalnega geodetskega centra odličnosti Združenih narodov (angleško United Nations Global Geodetic Centre of Excellence - UN-GGCE).

Naloga centra bo usklajevanje razvoja globalne geodetske infrastrukture ter spodbujanje geodetskih raziskav in kartiranje zemeljskega površja za globalno sodelovanje v geodetski stroki.

Globalna geodetska infrastruktura vključuje opazovalne postaje ter podatkovne in analitične centre po vsem svetu. Ta infrastruktura je osrednjega pomena za pravilno delovanje aplikacij za opazovanje zemlje in navigacijo ter za teme, kot so stabilne življenjske razmere, prilagajanje podnebnim spremembam, uporaba zemljišč ali varna avtonomna vožnja.

Juliane Seifert, državna sekretarka zveznega ministrstva za notranje zadeve in domovino je ob otvoritvi dejala: "S pomočjo Globalnega geodetskega centra odličnosti bomo lahko beležili in spremljali spremembe na zemeljskem površju hitreje in natančneje kot prej. S finančno podporo centru odličnosti nemška vlada podpira izvajanje agende Združenih narodov za trajnostni razvoj 2030 in s tem ustvarja osrednji gradnik za izboljšanje opazovanja in določanje položaja Zemlje."

Peter Thomson, posebni odposlanec generalnega sekretarja Združenih narodov za Oceanijo je v video nagovoru udeležencem otvoritvene slovesnosti dejal: "Vse najboljše in čestitke vam in kolegom za ustanovitev UN-GGCE. Od Spitsbergna do avstralskega zahoda, od talilnih ledenih kap do naraščajoče morske ravni, bo imel ves svet koristi od nenehnega izboljševanja in vlaganja v globalno geodetsko infrastrukturo."

Profesor dr. Paul Becker, predsednik Zvezne agencije za kartografijo in geodezijo (nemško Bundesamt für Kartographie und Geodäsie - BKG) pa je izpostavil: "Številne geodetske naloge, kot sta stalno opazovanje in izračun satelitskih orbit, kot podlaga za navigacijske aplikacije, lahko uresničimo zgolj s skupnimi močmi. UN-GGCE bo podpiral države, zlasti tiste v razvoju, pri izboljšanju nacionalnih prispevkov in spodbujanju odprte izmenjave podatkov in opazovalnih rezultatov."

Globalni geodetski center odličnosti (UN-GGCE) je del Oddelka za ekonomske in socialne zadeve Združenih narodov (angleško Department of Economic and Social Affairs – DESA) s sedežem v New Yorku. Poslanstvo centra odličnosti je pomagati državam članicam OZN in geodetskim organizacijam pri usklajevanju in sodelovanju pri ohranjanju, krepitvi, dostopu in uporabi globalnega geodetskega referenčnega okvira. Vizija centra je pomagati pri razvoju natančnega, dostopnega in trajnostnega globalnega geodetskega referenčnega okvira za podporo znanosti in družbe. Strateški cilji centra odličnosti pa so pomagati državam članicam, da zapolnijo nekatere kritične zmogljivosti in vrzeli na prednostnih področjih upravljanja in vodenja globalne geodetske infrastrukture ter usposabljanja, komuniciranja in širjenja zavedanja o pomenu te globalne geodetske infrastrukture.

Otvoritve centra odličnosti se je v vlogi predsedujočega izvršilnemu odboru za upravljanje prostorskih podatkov, ki deluje v okviru Organizacije združenih narodov (angleško Committee of Experts on Global Geospatial Information Management – UN-GGIM Evropa) udeležil generalni direktor Geodetske uprave Tomaž Petek, ki je sodeloval tudi na ustanovnem sestanku mednarodnega nadzornega odbora centra odličnosti in na tretjem plenarnem sestanku podkomisije za geodezijo pri UN-GGIM, ki sta bila organizirana 30. in 31. marca 2023 prav tako v UN Kampusu v Bonnu.

Na spletni strani odbora za upravljanje prostorskih podatkov je dostopna vsebina ustanovnega sestanka mednarodnega nadzornega odbora centra odličnosti in tretjega plenarnega sestanka podkomisije za geodezijo (v angleščini).