Skoči do osrednje vsebine

Za nami je prvih šest regijskih posvetov po Sloveniji

Predstavniki Ministrstva za kulturo smo v zadnjih treh tednih obiskali šest regijskih središč ter predstavili ključna izhodišča novega modela kulture za prihodnost. Udeleženke in udeleženci posvetov so do zdaj podali 153 pobud in predlogov, ki jih bomo preučili pri pripravi oblikovanja nove kulturne politike.

Z organizacijo dvanajstih posvetov po regijskih središčih želimo na Ministrstvu za kulturo prisluhniti predlogom javnosti ter jo vključiti v pripravo novega Nacionalnega programa za kulturo s spremljajočim akcijskim načrtom. Nov model kulture za prihodnost je vključujoč in stremi k sooblikovanju rešitev identificiranih izzivov in sooblikovanju trajnostne in solidarne prihodnosti ter povezane družbe. 

V marcu smo predstavniki Ministrstva za kulturo obiskali Celje, Kranj, Trbovlje, Krško, Maribor in Mursko Soboto. Prvih šestih regijskih posvetov so se udeležili predstavniki iz 55 različnih slovenskih občin in podali 153 pobud in predlogov. Ključne izpostavljene teme so bile decentralizacija, dostopnost kulture (finančna dosegljivost, povezanost kulturnih prizorišč z javnim prometom, dostop za osebe z gibalno in senzorno oviranostjo), debirokratizacija in digitalizacija postopkov, skrb za slovenski jezik in izzivi hiperprodukcije. 

Obiske regijskih središč bomo na Ministrstvu za kulturo nadaljevali tudi v aprilu, in sicer v Novem mestu (5. april), Postojni (6. april), Slovenj Gradcu (12. april), Novi Gorici (14. april), Kopru (20. april), regijski posveti pa se bodo zaključili v Cankarjevem domu v Ljubljani v petek, 21. aprila. Na Ministrstvu za kulturo smo pripravili spletni obrazec, ki omogoča deležnikom v kulturi, da podajo predloge, pripombe in mnenja glede reševanja izzivov na področju kulture.