Skoči do osrednje vsebine

Ministrica Šinko na srečanju kmetijskih in živilskih podjetij vzhodne Slovenije

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko se je udeležila poslovnega srečanja kmetijskih in živilskih podjetij, ki delujejo na območju Vzhodne kohezijske regije.

Na srečanju, ki sta se ga v uvodnem delu udeležila tudi ministra za gospodarstvo, turizem in šport ter za kohezijo in regionalni razvoj, Matjaž Han in dr. Aleksander Jevšek, so se seznanili s ključnimi izzivi živilsko predelovalnih podjetij in Vzhodne kohezijske regije.

Ministrica Irena Šinko se je danes udeležila srečanja predsednikov uprav in direktorjev kmetijskih in živilskih podjetij skupaj z vodstvenimi ekipami Vzhodne kohezijske regije. Namen dogodka je bil krepitev medsebojnih odnosov ter spodbujanje sodelovanja s ciljem večje konkurenčnosti in produktivnosti. Na srečanju so tako imenovani regijski šampioni ter predstavniki treh ministrstev razpravljali o razvoju, ovirah in sodelovanju podjetij v regijah. Dogodka se je s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano udeležila ministrica Irena Šinko. V svojem uvodnem nagovoru je predstavila aktivnosti ministrstva ter intervencije v novem programskem obdobju. Kot je dejala, smo v zadnjem obdobju soočeni z novimi okoliščinami, ki vplivajo na mednarodne odnose, globalno trgovanje, cene dobrin, predvsem energije, krme in gnojil, to pa posledično vpliva tudi na slovensko pridelavo in predelavo ter oskrbo s hrano. »Vedno bolj bomo odvisni od svoje samooskrbe. Morali bomo delati vse na tem, da bomo samooskrbo povečali. Kljub temu, da imamo evropski trg, si moramo prizadevati, da bo okolje tako, ki bo omogočalo konstantno pridelavo hrane kot tudi predelavo. In seveda v prvi vrsti, da bo ta hrana kakovostna, zdrava in cenovno dostopna vsem potrošnikom.«

Edinstveno vlogo v verigi imajo živilska podjetja, ki odkupujejo kmetijske proizvode in jih postopki predelave obogatijo z višjo dodatno vrednostjo. Zelo pomembni so tudi dolgoročni pogodbeni odnosi in redni odkupi slovenskih proizvodov. »Živilsko predelovalna podjetja na ta način poskrbijo za stabilnost celotne verige. To se pozitivno odraža v samooskrbi, prehranski varnosti, tako v kakovosti, kot tudi v pestrosti proizvodov, na okolju, gospodarski rasti ter nenazadnje tudi na poseljenosti in urejenosti našega podeželja.« Ministrica je izpostavila tudi povezovanje deležnikov v verigi preskrbe s hrano. »Menim, da bi morali okrepiti vez med pridelovalci, odkupovalci in živilsko predelovalno industrijo. V tem segmentu bi morale posebno vlogo odigrati zadruge – kot vezni člen med primarno pridelavo na eni strani ter živilsko pridelovalno industrijo na drugi strani. Povezovanje kmetijskih gospodarstev, različne oblike proizvodnega in tržnega organiziranja ter vzpostavitev in razvoj kratkih oskrbnih verig in lokalnih trgov je tudi eden od pomembnih dejavnikov, ki dviga konkurenčnost kmetijstva in živilstva.«

Kot je napovedala ministrica Šinko, bo treba v prihodnosti bistveno več pozornosti nameniti namakanju. Ministrstvo bo podpiralo izgradnjo rastlinjakov, saj se bo s tem povečala samooskrba. Poleg tega se bo v prihodnjih obdobjih intenzivno izvajalo promocijo lokalnih proizvodov. Pomembno je ozaveščanje potrošnikov, ki bodo s svojo odločitvijo o tem, kakšno hrano bodo jedli, vplivali na to, kako se bo razvijalo kmetijstvo in živilsko predelovalna industrija v Sloveniji.

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je spregovoril o poslovnem okolju v letu 2023 in o virih financiranja. Dr. Aleksander Jevšek, minister za kohezijo in regionalni razvoj, je govoril o kohezijski politiki in ukrepih v letu 2023. Dr. Peter Wostner z Urada za makroekonomske analize in razvoj je navzoče seznanil s tem, kaj storiti za večjo konkurenčnost in produktivnost podjetij ali kako slediti šampionom.