Skoči do osrednje vsebine

Izvoljeni so člani Sveta romske skupnosti Republike Slovenije

V četrtek, 30. marca 2023, so v Murski Soboti in v petek, 31. marca 2023, v Novem mestu potekale naknadne volitve predstavnikov in predstavnic romskih skupnosti v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti v Svet romske skupnosti Republike Slovenije. Volitve je vodila volilna komisija, ki je po končanih volitvah ugotavljala izid glasovanja.

Na naknadnih volitvah 30. marca 2023 in 31. marca 2023 je imelo pravico voliti 20 volivcev. Glasovalo je skupaj 12 volivcev ali 60 odstotkov od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti. Od tega je 12 volivcev glasovalo na volišču po volilnem imeniku na dan glasovanja. S potrdilom, ker pomotoma ni bil vpisan v volilni imenik, ni glasoval noben volivec.

Volilna komisija je na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji, ki določa, da mora biti pri volitvah prisotna najmanj večina vseh predstavnikov romskih skupnosti v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti in ob ugotovljeni volilni udeležbi 60 odstotkov ugotovila, da so volitve veljavne.

Za volitve članov oziroma članic Sveta romske skupnosti Republike Slovenije je bilo oddanih 12 glasovnic. Neveljavnih glasovnic (ker bi bile prazne oziroma ne bi bilo moč ugotoviti volje volivca) ni bilo. Veljavnih je bilo 12 glasovnic.

Za člane oziroma članice Sveta romske skupnosti Republike Slovenije kot predstavniki romskih skupnosti v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti so bili izvoljeni (po številu prejetih glasov in abecednem vrstnem redu): Darko Rudaš, Nataša Horvat, Dario Baranja, Matej Breznik, Ludvik Horvat, Marjan Hudorovič in Duško Smajek.