Skoči do osrednje vsebine

Svečana prisega pravosodnega policista

Pred generalnim direktorjem mag. Bojanom Majcnom je svečano prisegel pravosodni policist, ki bo delo opravljal v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Oddelek Novo mesto.

Generalni direktor je pravosodnemu policistu ob uspešnem zaključku vseh obveznosti čestital in dejal: »Pogumno naprej, želim vam veliko sreče in dobrega počutja na poklicni poti, ki prinaša lepe možnosti kariernega napredovanja.« Pravosodni policist je v pogovoru izpostavil dosedanje vtise z usposabljanja in dela, vodja oddelka za varnost iz Oddelka Novo mesto Borut Primc pa je pravosodnega policista posebej pohvalil ter orisal siceršnje kadrovske razmere v oddelku in pomen okrepitve z novimi močmi.

V Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij zagotavljamo, da so vsi novo sprejeti pravosodni policisti strokovno usposobljeni, saj tekom devetmesečnega usposabljanja pridobijo vsa potrebna znanja za kvalitetno opravljanje dela. Prvi programski sklop usposabljanja je namenjen osnovnemu spoznavanju sistema izvrševanja kazenskih sankcij in delovanja uprave. Drugi sklop je namenjen pridobivanju raznoterih znanj – med drugim s področja poznavanja predpisov, kriminalistike, kriminologije, penologije, tehničnega in elektronskega varovanja, tehnike obvladovanja oseb in strelnega orožja ter najpomembnejšega – komunikacije in socialnih veščin. Tretji programski sklop se izvaja v zavodu in je namenjen poglobljenemu praktičnemu spoznavanju znanj in utrjevanju pridobljenega teoretičnega znanja.

Trenutno v upravi razpisujemo več prostih delovnih mest: dve delovni mesti za pravosodna policista in eno za inštruktorja v kuhinji v zavodu Dob pri Mirni ter delovno mesto inštruktorja v kovinski delavnici v zavodu Maribor. Vljudno vas vabimo k prijavi.