Skoči do osrednje vsebine

Ministrica Šinko o stanju mlekarskega in perutninarskega sektorja na Ptuju

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko se je na povabilo Mlekarske zadruge Ptuj udeležila srečanja z njenimi člani. Sestala se je tudi z vodstvom Perutnine Ptuj, kjer so jo seznanili s poslovanjem in izzivi, s katerimi se srečujejo. Poleg tega se je udeležila tudi 2. seje Programskega sveta AGRA, kjer so pregledali vsebinske usmeritve letošnjega 61. Mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma, ki bo v Gornji Radgoni potekal od 26. do 31. avgusta.

Ministrica skupaj s predstavniki Perutnine Ptuj.

Sestanek na Perutnini Ptuj. | Avtor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

1 / 3

Ministrica Irena Šinko se je danes mudila na delovnem obisku na Ptuju in v Gornji Radgoni. Dopoldne se je udeležila srečanja s člani Mlekarske zadruge Ptuj. V ospredju je bila razprava o stanju v panogi, vplivu draginje na kmetovanje, novi skupni kmetijski politiki, aktualni temi o prihodnosti živinoreje ter odnosu javnosti do kmetijstva. Razprava je med drugim potekala o energetski in stroškovni draginji v primarni kmetijski proizvodnji, kako zajeziti upadanje števila kmetijskih gospodarstev in kako na odprtem konkurenčnem tržišču tudi majhnim kmetom omogočiti pošteno plačilo za njihovo delo in preživetje. Dodataknili so se tudi teme dobrobiti živali, ki bo med drugim naslovljena z ukrepi v novem programskem obdobju skupne kmetijske politike.

Ministrica je izpostavila, da bi bilo dobro, da bi več mleka ostalo v Sloveniji. S tem bi se povečala predelava in dodalo večjo dodano vrednost. Izpostavila je tudi pomen povezovanja v verigi. Nadalje je predstavila tudi nekatere ukrepe iz Programa razvoja podeželja, ki so pomembni za kmetije na gorsko višinskih območjih. Govorili so tudi o omejevanju kmetovanja na področju Natura 2000 in okoljsko občutljivega trajnega travinja. »Odkupne cene mleka padajo tako v Sloveniji kot v celi Evropi, ampak bolj so opozorili na okoljske ukrepe, ki jih težijo, kot so območja okoljsko občutljivega travinja, vodni pasovi in vsi ostali ukrepi s tega področja,« je po sestanku poudarila ministrica Irena Šinko. »Ker smo dogovorjeni, da bomo strateški načrt v letu 2023 spreminjali, se bomo skupaj z resornim ministrstvom in z ostalimi organizacijami skušali dogovoriti ter najti kompromis med okoljskimi cilji in med kmetijstvom.«

Ministrica je po sestanku opozorila na začetek subvencijske kampanje, ki se začne v petek, 31. marca. »Pri OMD območju smo dejansko tudi upoštevali nagib na nadmorski višini do 500 metrov, in tukaj se je situacija izboljšala za vse tiste, ki imajo zelo visoke nagibe. Prav tako smo upoštevali tudi kraškost terena,« je dejala ministrica. Dodala je, da poleg tega skušajo plačila za kmetije na območjih z naravnimi omejitvami (v nadaljevanju OMD plačila) v letu 2023 izplačati iz Programa razvoja podeželja. Tako bi se znesek za plačila za letošnje leto prenesel v naslednja štiri leta, posledično se bo znesek za OMD plačila povečal. Prihodnji teden je dogovorjen sestanek s kmeti, kjer se bodo pogovorili o težavah, ki so jih izpostavili na protestu.

Ministrica se je danes na sedežu podjetja sestala tudi z vodstvom podjetja Perutnina Ptuj. Na sestanku so predstavili poslovanje podjetja v Sloveniji in v tujini. Predstavili so tudi načrte podjetja, s katerimi nameravajo dosegati najvišje standarde na področju varnosti in kakovosti živil, dobrobiti živali ter kako ostati konkurenčen na trgu. Izpostavili so nekatera odprta vprašanja, ki se nanašajo na administrativna bremena, manjko delovne sile in širjenje kapacitete infrastrukture.

Popoldne se je ministrica Irena Šinko udeležila programskega sveta AGRA, ki mu tudi predseduje. Člani sveta so se seznanili z vsebinskimi usmeritvami letošnjega 61. Mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma, ki bo v Gornji Radgoni potekal od 26. do 31. avgusta.