Skoči do osrednje vsebine

Slovenija ratificirala Konvencijo Sveta Evrope o dostopu do uradnih dokumentov

Republika Slovenija je 20. marca 2023 ratificirala Konvencijo Sveta Evrope o dostopu do uradnih dokumentov in s tem postala 14. država pogodbenica konvencije. Za Slovenijo bo konvencija uradno začela veljati 1. julija 2023.
rokovanje veleposlanika in stalnega predstavnika Andreja Slapničarja in namestnika generalne sekretarke Bjorna Berga
1 / 2

Veleposlanik in stalni predstavnik Republike Slovenije pri Svetu Evrope Andrej Slapničar je 20. marca 2023 namestniku generalne sekretarke Bjornu Berge predal listino o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o dostopu do uradnih dokumentov.

Konvencija Sveta Evrope o dostopu do uradnih dokumentov, znana tudi kot Tromsø konvencija, predstavlja prvi zavezujoči mednarodni instrument, ki ureja splošno pravico do dostopa do uradnih dokumentov, ki jih hranijo javni organi, brez diskriminacije in ne glede na status prosilca ali razloge za dostop. Kot izhaja iz preambule konvencije, uresničevanje pravice dostopa do dokumentov institucij:

  1. zagotavlja javnosti vir informacij;
  2. pomaga javnosti, da si ustvari mnenje o stanju družbe in javnih organih ter
  3. krepi integriteto, učinkovitost, uspešnost in odgovornost javnih organov ter s tem pomaga utrjevati njihovo legitimnost.

Slovenija je tako postala 14. država članica, ki je ratificirala omenjeno konvencijo, ki začne za Slovenijo uradno veljati 1. julija 2023. Ratifikacija konvencije sovpada z 20. obletnico sprejema prvega Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.