Skoči do osrednje vsebine

Poziv k ribolovu orad in drugih vrst rib, ki se prehranjujejo s školjkami v objektih marikulture

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na enotnem državnem portalu gov.si objavilo javni poziv za prijavo k udeležbi ribolova orad in drugih vrst rib, ki se prehranjujejo s školjkami v objektih marikulture. Ribolov poteka od 15. maja 2023 do 31. oktobra 2023.
Pogled na ribiški čoln sredi morja.

Javni poziv za izlov orad. | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

K ribolovu se lahko prijavijo imetniki veljavnega dovoljenja za gospodarski ribolov. Nosilci vodne pravice in ribiči lahko vložijo vloge za izdajo posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov za sodelovanje pri ribolovu orad (Sparus aurata) in drugih vrst rib, ki se prehranjujejo s školjkami v objektih marikulture.

Dovoljenje za gospodarski ribolov se mora nanašati na ribiško plovilo, s katerim se vlagatelj prijavlja k ribolovu orad in je bilo aktivno v zadnjem koledarskem letu pred oddajo vloge na javni poziv. Aktivnost ribiškega plovila se meri s številom oddanih ladijskih dnevnikov in iztovorjeno količino rib.

Prijave zbira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za hrano in ribištvo, Sektor za ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, in sicer:

  • z navadno pošto, dostavljeno na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano do vključno 14. aprila 2023;
  • poslana s priporočeno pošto do vključno 14. aprila 2023, pri čemer se upošteva datum na poštnem žigu;
  • oddana v vložišče Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (glavna pisarna) do vključno 14. aprila 2023.