Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe svetovanja v ribištvu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 24. marca 2023, v Uradnem listu objavilo javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe svetovanja v ribištvu. Rok za vložitev vlog je do vključno 24. aprila 2023.

Pogled na ribiča, ki lovi ribe.

Ribič. | Avtor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Predmet javnega razpisa je postopek za izbor koncesionarja, ki bo izvajal javno službo svetovanja v ribištvu. Predmet koncesije je izvajanje javne službe svetovanja v morskem ribištvu, vključno z marikulturo na območju obalnih občin Ankaran, Izola, Koper in Piran. Koncesija za izvajanje javne službe svetovanja v ribištvu se podeli za obdobje petih let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe z možnostjo podaljšanja še za eno leto.

Javni razpis se izvaja v skladu in na podlagi določb Zakona o morskem ribištvu in določb Uredbe o koncesiji za izvajanje javne službe svetovanja v ribištvu.

Vlogo z vso zahtevano dokumentacijo na obrazcu vloge vlagatelj pošlje po pošti na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana ali jo osebno vloži v vložišču MKGP ali jo posreduje po elektronski pošti  na naslov: gp.mkgp@gov.si.