Skoči do osrednje vsebine

Zasedanje generalne skupščine EuroGeographicsa

V času od 19. do 21. marca 2023 je v Valletti na Malti potekala redna generalna skupščina združenja evropskih geodetskih uprav EuroGeographics. Skupščine, ki jo je letos organizirala Uprava za prostorsko načrtovanje Malte, se je udeležilo 110 udeležencev iz 35 držav in 11 partnerskih organizacij.

Geodetsko upravo sta na zasedanju zastopala vodja sektorja za kartografijo in topografijo Marjana Duhovnik in generalni direktor Tomaž Petek.

Udeleženci zasedanja so poleg rednih volitev novih članov upravnega odbora, potrditve programa dela in finančnega načrta združenja razpravljali tudi o izzivih, ki so pred geodetskimi upravami v območju geografske Evrope v hitro spreminjajoči se sodobni družbi. Po pozdravnih nagovorih in uvodnih predstavitvah o aktivnostih Uprave za prostorsko planiranje Malte, ki je bila gostiteljica srečanja, so bile obravnavane naslednje teme zasedanja:

  • Geodetske uprave in skupen evropski podatkovni prostor,
  • vpliv novih tehnologij na delo geodetskih uprav ter
  • predvidene spremembe poslovnih modelov evropskih geodetskih uprav zaradi zahtev uporabnikov in zagotavljanja stabilnega financiranja podatkov in storitev v okolju odprtih podatkov.


Na okroglih mizah, ki so bile organizirane v popoldanskem delu prvega dne zasedanja, so udeleženci obravnavali vprašanja povezana z zagotavljanjem podatkov velike vrednosti in vprašanja vzdržnega zagotavljanja strokovnega kadra na delovnem področju geodetskih uprav na območju geografske Evrope. Ključno sporočilo iz okroglih miz je povezano z zavezo vseh geodetskih uprav, da do leta 2024 pripravijo podatke velike vrednosti, kot jih je opredelila direktiva EU. Podatki morajo biti označeni ter ustrezno pripravljeni tako za prenos v obliki vnaprej pripravljenih paketov kot tudi v obliki aplikacijskih programskih vmesnikov - API-jev. Podrobnejše informacije o zbirkah velike vrednosti (v angleščini). Slovenija je bila omenjena tudi kot primer dobre prakse zaradi vključitve grafičnega sloja katastra nepremičnin v spletno storitev Open Maps for Europe (v angleščini).

Ob zaključku zasedanja je bil generalni direktor Geodetske uprave Tomaž Petek izvoljen v upravni odbor združenja z dveletnim mandatom.