Skoči do osrednje vsebine

Poziv k sodelovanju pri razvoju standardov za umetno inteligenco

Vse zainteresirane deležnike vabimo, da se vključijo v delovanje tehničnega odbora na SIST.

Standardizacija na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij postaja vse bolj pomembna, saj razvojnim  deležnikom omogoča usklajeno, transparentno in predvidljivo  sodelovanje (npr. z vidika intelektualne lastnine) in združevanje znanja pri reševanju tehničnih izzivov, s tem pa nižanje potrebnih razvojnih stroškov, izboljšanje položaja za vstop na trg za inovativne proizvode in storitve (temelječe na teh standardih) ter zagotavljanje morebitne skladnosti proizvodov in storitev z regulativo. Hkrati standardizacija prinaša večjo varnost za uporabnike inovativnih proizvodov in storitev, saj omogoča večjo interoperabilnost njihovih sistemov, lažje vključevanje v različne verige vrednosti, fleksibilnost pri iskanju dobaviteljev, zmanjševanje možnosti zaklepanja v posamezne rešitve (angleško lock-in) in s tem zniževanje stroškov poslovanja ter tudi za njih zagotavljanje skladnosti poslovanja z ustreznimi branžnimi ali sektorskimi poslovnimi praksami ter morebitno regulativo.

Standardi v družbo tako prinašajo fleksibinost in varnost, kar je še posebej pomembno na novem in hitro razvijajočem področju umetne inteligence, kar je ustrezno opredeljeno v nacionalnem programu za umetno inteligenco (NpUI).  Slovenija zato ustanavlja nov tehnični odbor za umetno inteligenco na Slovenskem inštitutu za standardizacijo (SIST), ki se bo lahko aktivno vključil v pripravo standardov na EU ravni, namenjenih podpori nastajajoče regulative za umetno inteligenco EU – Uredbe o umetni inteligenci (usklajena verzija Sveta EU), ki temelji na standardih.

Vse zainteresirane deležnike vabimo, da se vključijo v delovanje tehničnega odbora na SIST, dokumentacija:

Razpis za članstvo v tehničnem odboru SIST/TC UI Umetna inteligenca

Pristopna izjava

Prijavnica za včlanitev v SIST