Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorat ukrepal proti delodajalcem, ki so kršili pravice posredovanih tujih delavcev

Zaradi podjetja Stominus oziroma Staminus je Inšpektorat za delo od oktobra 2022 opravil več nadzorov pri različnih delodajalcih in pri vseh prepoznal, da je pri njih delo opravljalo veliko delavcev prek posredovalnih agencij Stominus in Pertas. Inšpektorat je februarja letos nadzore opravil skupaj s Finančno upravo in bo tudi v prihodnje opravljal temeljite nadzore, da tovrstne prakse izkorenini.

Inšpektorat za delo (IRSD) je inšpekcijske nadzore opravil pri delodajalcih Tomplast, Nimrod, Mahle Bovec in Mahle Komen, Perutnina Ptuj, Marles hiše, Engrotuš, Plamtex, Iskra ISD – strugarstvo, DonDon, Kovinoplastika Lož in Veplas). Veliko delavcev je pri njih delo opravljalo prek posredovalne agencije Stominus, pri čemer je na istem naslovu (Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana) poslovala tudi družba Staminus, d. o. o., podružnica Ljubljana, ter prek posredovalne agencije Pertas, ki je registrirana na Slovaškem. Pri omenjenih delodajalcih so inšpektorji nadzore opravljali od oktobra 2022, februarja letos so nadzore opravili tudi skupaj s Finančno upravo.

Luka Lukić, vršilec dolžnosti glavnega inšpektorja, in Dan Juvan, državni sekretar na ministrstvu za delo na novinarski konferenci predstavljata delo inšpektorata in ministrstva

Luka Lukić, vršilec dolžnosti glavnega inšpektorja (desno), in Dan Juvan, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (levo)

Inšpektorat je Stominusu izdal več prepovednih odločb. Uvedli smo prekrškovne postopke zaradi nepravilnosti pri izplačilih plač, nepravilnosti pri izplačilu regresa, nepravilnosti pri zavarovanju delavcev, neizplačila dodatkov za nočno delo in neizplačilo dodatkov za nadurno delo, neizpolnjevanje pogojev za posredovanje v Sloveniji, izplačila plač pod minimalno plačo. Poleg tega na kraju inšpekcijskega nadzora ni bilo ustrezne dokumentacije, delodajalci pa delavcem niso omogočili zakonsko določenega počitka med delom. Številne prepovedne odločbe so inšpektorji izdali tudi zato, ker družbi Pertas ter Stominus nista imeli več dovoljenja za opravljanje dejavnosti posredovanja na Slovaškem. Zaradi ne dostave dokumentacije in neizvrševanja prepovedne odločbe so izdali plačilne naloge.

Naknadno se je IRSD osredotočil na trgovca Tuš, saj smo prepoznali, da je podjetje eden večjih najemnikov posredovanih delavcev. Pri Tušu smo prepoznali, da so posredovani delavci opravljali delo prek zakonsko dovoljenega časa. Delavec, pri katerem so inšpektorji prepoznali rekordno število nadur, je v enem mesecu opravil več kot 400 ur. Če upoštevamo, da ima mesec 30 dni, to pomeni, da je oseba v povprečju delala vse dni v mesecu, po vsaj 13 ur na dan, brez dneva počitka. Več delavcev pa je v enem mesecu opravilo več kot 200 ur.

Zoper pravni osebi Stominus s.r.o. podružnica v Ljubljani ter Engrotušu ter zoper odgovorne osebe navedenih družb je IRSD dal kazensko ovadbo, ker niso ravnali po predpisih o plači in drugih prejemkih, o delovnem času, odmoru in počitkih ter prepovedi nadurnega dela. Najmanj dvajsetim delavcem so bile te pravice omejene. Poleg tega so dali tudi kazensko ovadbo zoper poslovodjo ene izmed Tuševih poslovalnic zaradi krivega pričanja.

IRSD sicer poudarja, da lahko komentira samo postopke, ki so bili že zaključeni oziroma postopke, pri katerih so bili delodajalci že obveščeni o odkritih nepravilnostih.

Stominus je bila agencija, ki se je ukvarjala s posredovanjem delavcev. Kot agencija je bil Stominus registriran na Slovaškem do 16. 12. 2021, od takrat naprej pa so na Slovaškem registrirani kot gospodarska družba, brez dovoljenja za opravljanje te dejavnosti. IRSD je sodeloval tudi s slovaškimi organi. Podjetje Stominus je imelo v Sloveniji podružnico, ki je bila pri nas, pod okriljem matične družbe, registrirana kot agencija za opravljanje dejavnosti posredovanja delovne sile do 3. 11. 2022. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ji je odvzelo dovoljenje za opravljanje dejavnosti in jo izbrisalo iz registra za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabnikom. Vendar pa lahko posle dokonča v skladu s pravilnikom do 2. 4. 2023.

Sklepamo lahko, da so takšne kršitve delavskih pravic v Sloveniji močno prisotne, zato bo inšpektorat tudi v prihodnje opravljal temeljite nadzore, da tovrstne prakse izkorenini. Celoten nadzor bo IRSD opravljal tako pri naključno izbranih delodajalcih, kot tudi v okviru obravnave prijav. S poostrenim nadzorom in preventivnimi ukrepi želimo preprečevati kršitve temeljnih pravic delavcev s strani delodajalcev.