Skoči do osrednje vsebine

Center za psihološko zdravje POSVET

Zaradi hudega pomanjkanja storitev za področje duševnega zdravja otrok in mladostnikov, je Ministrstvo za zdravje odobrilo dodatna sredstva Centru za psihološko svetovanje POSVET.

POSVET deluje v 18 svetovalnicah po Sloveniji pod okriljem Slovenskega združenja za preprečevanje samomora. Psihološka svetovanja v tej nevladni organizaciji so namenjena razbremenitvi mladostnika in podpori pri reševanju akutne stiske. Svetovalec mladostnika usmerja k iskanju ustreznih načinov reševanja problema, ki stisko povzroča. S tem na ministrstvu želimo vsaj podvojiti dostopnost do svetovanj za otroke, mladostnike in mlajše odrasle do 29 leta.

Trenutno mreža centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter centrov za duševno zdravje odraslih se postopoma krepi, vendar pa zaenkrat ne more zadostiti naraščajočim potrebam te skupine ljudi. Med svetovalnicami programa POSVET in centri za duševno zdravje bo vzpostavljen protokol sodelovanja, tako da bodo tisti uporabniki storitev, ki bodo potrebovali več kot samo psihološko svetovanje, nemudoma napoteni v najbližji center za duševno zdravje. Center pa bo posameznike, ki bodo potrebovali samo psihološko svetovanje napotil v program POSVET. S tem bomo povečali dostopnost do storitev za področje duševnega zdravja in po drugi strani bolj racionalno uporabili vse razpoložljive vire.

Ugotavljamo, da je v centrih za duševno zdravje odraslih trend naraščanja števila uporabnikov v skupini med 18 in 29 let ter da ti uporabniki v veliki meri potrebujejo psihološko podporo in svetovanje. To so storitve, ki jih bo lahko z dodatnimi sredstvi zagotovil program POSVET.