Skoči do osrednje vsebine

Svetovni dan voda doma in po svetu

Na Svetovni dan voda, danes 22. marca, se je v New Yorku začela trodnevna Konferenca o vodi Organizacije Združenih narodov (OZN). To bo šele druga konferenca v zgodovini OZN, posvečena izključno vodi. S konferenco želimo pospešiti izvajanje Cilja 6 Agende za trajnostni razvoj 2030 OZN in s tem večje varnosti pri oskrbi z vodo za vse.

Zagotavljanje dostopa do vode in ugodnega stanja biotske raznovrstnosti je velik izziv, potrebe po vodi pa pogosto presegajo razpoložljive količine in njena kakovost ni ustrezna.

Slovenija si z delegacijo, v kateri so predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan ter ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon, prizadeva za akcijsko naravnan izid konference. Slovenska delegacija bo pri predstavljanju stališč izhajala iz dobrih praks čezmejnega sodelovanja, kot je prvo svetovno biosferno območje petih držav (angleško United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) UNESCO Mura Drava Donave ter dobro delujoč večdržavni opozorilni sistem za napovedovanje poplav Mednarodne komisije za Savski bazen, s pobudo nadgradnje sistema tudi na nizke pretoke, sušna obdobja in gozdne požare.

Na domačih tleh bodo na Svetovni dan vode, ki letos poteka pod geslom Pospešimo spremembe, predstavniki Direkcije RS za vode, Zavoda RS za varstvo narave in VGP Novo mesto s skupnimi močmi poskrbeli za vzdrževanje dobrega stanja voda v Kostanjevici na Krki. Na delu obrežnega pasu reke Krke bodo ponovno vzpostavili obrežno zarast, kar bo prineslo pozitivne spremembe, tako v izboljšanjem stanju reke, kakor tudi izboljšanju biotske pestrosti na tem območju. Dogodka se bodo udeležili tudi mag. Matej Skočir, državni sekretar na Ministrstvu za naravne vire in prostor, Neža Kodre, vršila dolžnosti direktorice Direkcije Republike Slovenije za vode, mag. Teo Hrvoje Oršanič, direktor Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave in Robert Zagorc, župan Občine Kostanjevica na Krki.