Skoči do osrednje vsebine

Posvetovanje glede predloga novega poglavja Načrta za okrevanje in odpornost - REPowerEU

Vlada je sprejela izhodišča za pripravo predloga prilagoditve Načrta za okrevanje in odpornost, s katero bo naslovila tudi cilje evropskega načrta za odpravo odvisnosti od ruskih fosilnih goriv in pospešitev zelenega prehoda – REPowerEU.

Skladno z veljavno spremembo evropske uredbe o načinu izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost, ki predvideva vključitev samostojnih poglavij REPowerEU, bo lahko Slovenija za te namene koristila dodatnih 117 milijonov evrov iz stabilnostne rezerve sistema trgovanja z emisijami. Vlada načrtuje, da bo za te namene koristila tudi 5 milijonov evrov iz evropskega sklada za pomoč državam članicam pri spopadanju z negativnimi posledicami brexita.

Pri pripravi vsebin novega poglavja Načrta za okrevanje in odpornost je vlada sledila načelu komplementarnosti z obstoječimi ukrepi načrta, in sicer na področju energetske učinkovitosti, obnovljivih virov energije in trajnostne mobilnosti. Pri pripravi izhodišč je bila še posebej pozorna na izvedljivost ukrepov do zaključka programskega obdobja oziroma do sredine leta 2026. Poleg naložb mora vlada pripraviti nabor povezanih reform.

Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, organ v sestavi Ministrstva za finance, skupaj z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo ter Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport vabi zainteresirane javnosti, da do vključno 30. marca 2023 na gp.ursoo@gov.si posredujete pripombe, predloge ali dopolnitve izhodiščnega predloga novega poglavja REPowerEU. Pri pošiljanju se sklicujte na številko 546-10/2023.