Skoči do osrednje vsebine

Novela Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti bo pri digitalnem vključevanju podprla najbolj ranljive

Državni zbor je danes sprejel novelo Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV), ki prinaša dve bistveni spremembi. Prva se nanaša na določanje ciljnih skupin upravičencev do ukrepov, druga pa na možnost izposoje osnovne računalniške opreme ranljivim skupinam prebivalstva, ki jo potrebujejo za vključevanje v digitalno družbo.

Podpora pri digitalnem vključevanju tistim, ki jo najbolj potrebujejo

Novela ZSDV omogoča zmanjšanje digitalnega razkoraka in povečanje digitalne vključenosti za vse državljane. V skladu z novelo ciljne skupine namreč niso določene vnaprej, temveč na podlagi zakonsko določenih meril: starost, spol, izobrazba, status aktivnosti (šolajoči, invalidi, brezposelni, zaposleni itd.), stopnja urbanizacije območja, v katerem imajo prebivalci stalno ali začasno prebivališče, ter višina dohodka.

Računalniška oprema za tiste, ki jo najbolj potrebujejo

Novela zakona uvaja tudi mehanizem za zagotavljanje dostopa do osnovne računalniške opreme, namenjene ranljivim skupinam prebivalstva, s ciljem večje digitalne vključenosti pri šolskih, obšolskih, zaposlitvenih in drugih dejavnostih. V tem delu novela odgovarja na diskriminatornost trenutno veljavnega zakona, ki je digitalne bone nudil vsem pripadnikom posameznih ciljnih skupin brez upoštevanja njihovega socialnega položaja. V okviru tega ukrepa se bo poleg nove opreme dodeljevala tudi amortizirana in obnovljena računalniška oprema državnih organov in lokalnih skupnosti. S tem zasledujemo tudi cilje zelenega in digitalnega prehoda.

Napoved novega zakona

Dejstvo je, da tudi s popravki veljavnega zakona ni mogoče ustrezno nasloviti vseh pomislekov glede veljavnega zakona, zato bomo s širokim sodelovanjem strokovne in zainteresirane javnosti nemudoma začeli pripravljati povsem nov zakon. V vmesnem času nam sprejem novele v Državnem zboru tako omogoča, da poleg vzpostavitve mehanizma za izposojo računalniške opreme usmerjeno zastavimo javne razpise, katerih namen je izboljšanje digitalne pismenosti prebivalstva.