Skoči do osrednje vsebine

Na uradnem obisku v Sloveniji minister za obrambo Republike Srbije

Na povabilo ministra za obrambo Republike Slovenije Marjana Šarca je na uradnem obisku v Republiki Sloveniji minister za obrambo Republike Srbije Miloš Vućević.

Obisk je bil namenjen nadaljnji krepitvi že zdaj dobrega sodelovanja med državama na obrambnem in vojaškem področju. Pomen dobrega sodelovanja in solidarnosti med državama se je še posebej pokazal lani, ko je Slovenija doživela največji gozdni požar v svoji zgodovini. Minister za obrambo Marjan Šarec se je v začetku pogovorov srbskemu kolegu, ministru Vućeviću, znova zahvalil za letalsko podporo, ki nam jo je nudila Srbija.

Dvostransko sodelovanje na obrambnem in vojaškem področju je utečeno in poteka na področjih skupnega interesa, vendar pa to ni obsežno in je omejeno na določena področja sodelovanja, primarno so to vojaška medicina in veterina, izobraževanje ter določeni logistični segmenti. Možnosti za krepitev sodelovanja so na področju gorskega bojevanja.

Srečanje na najvišji ravni je bilo tudi priložnost za izmenjavo stališč in mnenj o aktualnih varnostnih razmerah na Zahodnem Balkanu, vojni v Ukrajini, regionalnem sodelovanju ter sodelovanju v mednarodnih operacijah in misijah. Zahodni Balkan je strateško pomembna regija za našo zunanjo in varnostno politiko, kar je razvidno iz naše dejavne vloge v več regionalnih pobudah ter sodelovanja v mednarodnih operacijah in misijah. Slovenija ima v regiji aktivno vlogo, ki sega od vojaške prisotnosti (Eufor Althea, Kfor Kosovo) do različnih oblik spodbujanja stabilnosti, varnosti in razvoja. Slovenija si bo še naprej prizadevala za poglobitev varnostnega in obrambnega sodelovanja ter tesnejše in učinkovitejše sodelovanje z državami Zahodnega Balkana. Naše prednostne naloge bodo usmerjene v reševanje skupnih izzivov hibridnih groženj, kibernetske varnosti in vojaške mobilnosti, kar lahko pripomore h krepitvi odpornosti v regiji. Po najboljših močeh bomo izkoristili orodja in mehanizme, ki so nam na voljo, kot je npr. Evropski mirovni instrument (angleško European Peace FacilityEPF), kjer je bila Slovenija med glavnimi zagovorniki dveh projektov, ki sta že prejela podporo, in sicer financiranja bataljona za razminiranje v Bosni in Hercegovini ter Balkanskih zdravstvenih namenskih sil (angleško Balkan Medical Task Force – BMTF). Podpiramo tudi predlog Evropskega mirovnega instrumenta za obrambno akademijo Zahodnega Balkana.

Koristno in pomembno je tudi naše sodelovanje v okviru regionalnih pobud. Slovenija in Srbija odlično sodelujeta v okviru Balkanskih zdravstvenih namenskih sil. Republika Srbija je bila prva, ki je prevzela vodenje v letih 2017–2020. Slovenija je vodilno vlogo prevzela leta 2022, pobudo bo vodila do leta 2024.

Novembra 2021 sta se Republika Slovenija in Ministrstvo za obrambo priključila naporom Francije za vzpostavitev regionalnega Centra za kibernetsko zmogljivost na Zahodnem Balkanu (angleško Western Balkans Cyber Capacity Center – WB3C). Center bo v prvi vrsti namenjen usposabljanju regionalnih strokovnjakov s področij kibernetske varnosti, pregona kibernetske kriminalitete, kibernetske diplomacije in varstva osebnih podatkov. Velik poudarek bo namenjen tudi izmenjavi dobrih praks med strokovnjaki v regiji.

Pomembna tema pogovorov so bili tudi arhivi nekdanje skupne države. Minister Šarec se je srbskemu kolegu zahvalil za pozitiven napredek, ki je bil v zvezi s tem vprašanjem dosežen že po njunem srečanju decembra 2022, in izrazil upanje za podoben pozitiven premik tudi na področju ostalih nasledstvenih vprašanj. Hkrati je ponudil pomoč pri digitalizaciji skupne arhivske dediščine. Minister Vućević je pri tem poudaril, da bodo pri reševanju vprašanja skupnih arhivov še naprej v polni meri sodelovali in omogočali dostop do arhivskih dokumentov, ki so nastali v času skupne države.

Na delovnem kosilu sta ministra izmenjala poglede glede obrambnih reform in posodobitev vojsk v obeh državah, ki jih narekujejo hitre geostrateške in geopolitične spremembe v mednarodnem varnostnem okolju. Minister Šarec je srbskega kolega seznanil s spremembami Dolgoročnega programa razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040 ter načrti za postopno večanje obrambnih izdatkov, ki bodo v pomembnem deležu namenjeni posodobitvam in naložbam v opremljanje Slovenske vojske. Med drugimi prednostnimi nalogami je treba okrepiti infrastrukturo in zmogljivosti kibernetske obrambe, je ob tem poudaril minister Šarec.

Po uradnih pogovorih na Ministrstvu za obrambo je minister Vućević obiskal tudi Državni zbor, kjer se je srečal s predsednikom in člani Odbora za obrambo. Popoldne bo srbski obrambni minister obiskal Vadbeni center na Pokljuki, kjer mu bo 132. polk Slovenske vojske za gorsko bojevanje predstavil svoje delovanje in opremo.

Video posnetek skupne izjave ministrov si lahko ogledate na Youtube kanalu Ministrstva za obrambo.

Ministra hodita po rdeči preprogi ob pregledu častne čete Slovenske vojske

Na povabilo ministra za obrambo Republike Slovenije Marjana Šarca je na uradnem obisku v Republiki Sloveniji minister za obrambo Republike Srbije Miloš Vućević | Avtor Bruno Toič

1 / 3