Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Krajčič obiskal Dneve lovstva in ribištva ter dogodek ApiSlovenija v Celju

Državni sekretar dr. Darij Krajčič se je udeležil strokovnega posveta o lovstvu v okviru Dnevov lovstva in ribištva ter odprtja Dnevov čebelarstva – ApiSlovenija na Celjskem sejmu. Na Dnevih lovstva in ribištva se v sodelovanju z Zavodom za gozdove predstavlja tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

osebe stojijo eno zraven druge, v ozadju razstavni prostor

Predstavniki ministrstva in Lovske zveze Slovenijej | Avtor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

1 / 4

Na Dnevih lovstva in ribištva je danes potekal 14. slovenski lovski dan, katerega osrednji dogodek je bil strokovni posvet z naslovom Lovstvo, trajnostna raba naravnih virov in biodiverziteta. Državni sekretar Krajčič je v uvodnem nagovoru izpostavil, da je raziskovanje in širjenje znanja o divjadi in njenem življenjskem okolju ključnega pomena za uspešno trajnostno upravljanje z divjadjo. »Ravno preko takšnih dogodkov, kot je današnji, lahko širši javnosti pokažemo, kako pomembno je strokovno upravljanje z divjadjo in kakšen je pomen lovstva v širšem pomenu besede.«

Slovenija je zaradi pestrosti živih organizmov in dobro ohranjene narave med naravno najbogatejšimi območji v Evropi. Upravljanje z divjadjo je izredno zahtevna naloga, ki zajema zagotavljanje ekološke, socialne in gospodarske funkcije divjadi ter njenega življenjskega prostora. Država je s podelitvijo koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo prenesla na upravljavce lovišč (lovske družine), ki skrbijo, da so zagotovljeni vsi nameni upravljanja z divjadjo tako, da bo v prostoru čim manj konfliktnih situacij med divjadjo in ljudmi.   

Državni sekretar Krajčič se je udeležil tudi odprtja ApiSlovenija – Dnevov čebelarstva, ki je med največjimi strokovnimi čebelarskimi dogodki v Evropi. V uvodnem nagovoru je poudaril,  da v Sloveniji čebelarstvo ni več le ekonomska dejavnost, temveč je čedalje bolj povezano tudi s samim načinom razmišljanja o okolju. »V Sloveniji se pomena čebel in čebelarstva še posebno dobro zavedamo, kar se zrcali v skrbi za celostno podporo slovenskemu čebelarstvu.« Da bi se izpolnile potrebe sektorja, ki pomembno prispeva h krepitvi biotske raznovrstnosti in ohranjanju habitatov, se je v strateškem načrtu skupne kmetijske politike 2023-2027 nabor ukrepov za čebelarstvo razširil in izboljšal.

Državni sekretar in sodelavci so obiskali tudi razstavni prostor MKGP in Zavoda za gozdove, kje je letos v ospredju trajnostni, sonaravni in večnamenski način gospodarjenja z gozdom ter trajnostno upravljanje z divjadjo. Predstavljena so lovišča s posebnim namenom, bodoči diplomanti Višje strokovne šole Postojna pa obiskovalcem predstavljajo poklica gozdar in lovec.