Skoči do osrednje vsebine

Skupno znanje za zeleni prehod družbe: prispevek visokega šolstva, znanosti in inovacij

Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije objavlja dnevni red, gradiva in prijavnico za 5. posvet Platforme znanja, ki bo 20. marca 2023.

Glavna cilja posveta bosta:

  • deležnikom ponuditi pregled ključnih pobud in ukrepov na ravni EU za zeleni prehod na področjih visokega šolstva, znanosti in inovacij (trikotnik znanja) v sodelovanju s predstavniki EU;
  • v dialogu z nacionalnimi deležniki ugotoviti, ali predstavljene pobude in ukrepi EU ustrezno naslavljajo potrebe za zeleni prehod na nacionalni ravni, kje so vrzeli, katere so glavne ovire in kakšne ukrepe bi na teh področjih potrebovali v Sloveniji, da bi čim bolj spodbudili napredek pri zelenem prehodu.

Cilj evropskega zelenega dogovora je doseči podnebno nevtralnost EU do leta 2050, spodbuditi gospodarstvo z zeleno tehnologijo, ustvariti trajnostno industrijo in promet ter zmanjšati onesnaževanje.  

Trikotnik znanja – visoko šolstvo, znanost in inovacije – lahko z izobraževanjem, novim znanjem in inovativnimi rešitvami ključno prispeva k zelenemu prehodu. Na ravni EU je na omenjenih področjih veliko pobud, ki lahko pomembno prispevajo k zelenemu prehodu tudi na nacionalnih ravneh, zato jih želimo na pregleden način predstaviti deležnikom.

Vedno bolj razumemo, da bomo morali korenito spremeniti način življenja in delovanja, če bomo želeli doseči cilje evropskega zelenega dogovora, k čemur smo se zavezali na ravni EU. Za to bomo potrebovali odlične raziskave, nova znanja, spretnosti in kompetence ter tehnološke in družbene inovacije. Skupaj z vami želimo identificirati ovire, pa tudi učinkovite vzvode za zeleni prehod, ki jih lahko ponudi trikotnik znanja, tako sistemske kot institucionalne. Z vami želimo ugotoviti tudi, kako bi lahko bolje povezali pobude znotraj trikotnika znanja, da bi bolj učinkovito prispevali k zelenemu prehodu celotne družbe, pa tudi kako daleč smo deležniki v trikotniku znanja v »ozelenitvi« svojega delovanja in kakšno podporo bi pri tem potrebovali.

O Platformi znanja

Platforma znanja je pobuda Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, s katero želimo vzpostaviti trajnejši okvir za redno informiranje deležnikov o aktualnih evropskih pobudah, kot tudi za sodelovanje, sooblikovanje in izmenjavo mnenj na področjih visokega šolstva, raziskav in inovacij. Na ta način želimo okrepiti so-oblikovanje in skupno uresničevanje politik na teh področjih, podpreti vpetost slovenskega visokošolskega, raziskovalnega in inovacijskega prostora v evropski prostor, učinkovito spodbujati sinergije med področji in skupaj graditi družbo znanja, ki lahko bistveno prispeva k dobrobiti državljank in državljanov.

  do
Hiša EU v Ljubljani in prek spleta

5. posvet Platforme znanja

Vljudno vas vabimo, da si rezervirate datum za 5. posvet Platforme znanja z naslovom Skupno znanje za zeleni prehod družbe: prispevek visokega šolstva, znanosti in inovacij.