Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s 77. dopisne seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 77. dopisni seji obravnavala in sprejela eno točko s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Mag. Igor Kotnik vršilec dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

Vlada je imenovala mag. Igorja Kotnika za vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in sicer do imenovanja glavnega inšpektorja po predhodno izvedenem javnem natečaju, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 21. septembra 2023.

Mag. Igor Kotnik je magister znanosti, smer Splošno poslovodenje in organizacija ter univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva. Od maja 2022 je zaposlen na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport kot podsekretar na Direktoratu za lesarstvo. Pred tem je deloval na Ministrstvu za okolje in prostor, na Uradu Vlade RS za komuniciranje in na Ministrstvu za javno upravo. Ima dolgoletne delovne izkušnje s področja gozdarstva.

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predlaga Vladi, da za vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo z 22. marcem 2023 imenuje mag. Igorja Kotnika, in sicer do imenovanja glavnega inšpektorja po predhodno izvedenem javnem natečaju, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 21. septembra 2023. Dosedanji glavni inšpektorici mag. Saši Dragar Milanovič poteče mandat 21. marca 2023.