Skoči do osrednje vsebine

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac na regijskem obisku v Istri

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac se je mudil na regijskem obisku v Istri. Z državnim sekretarjem Klemnom Ploštajnerjem in predstavniki kabineta je opravil delovni sestanek s koprskim županom Alešem Bržanom, se srečal s predstavniki Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper in obiskal Dom starejših občanov Izola.

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac in državni sekretar Klemen Ploštajner sta današnji regijski obisk pričela s sestankom z Zlatkom Kuštro, direktorjem Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper, in preostankom vodstva. Direktor in pomočnik direktorja sta v sklopu predstavitve dela zavoda izpostavila izzive pri vzdrževanju praznih stanovanj, splošne težave v zvezi s pomanjkanjem virov financiranja in potrebo po oskrbovanih stanovanjih. Ministrovo ekipo so opozorili na pomanjkljivosti v obstoječi zakonski ureditvi v zvezi z določanjem višine stroškovnih najemnin.

Minister in državni sekretar sta se podrobno seznanila tudi z načrtom stanovanjskega sklada, ki maja odpira nov stanovanjski razpis. Udeleženci delovnega sestanka so podrobno razpravljali tudi o projektih, ki so v teku, predvsem o soseski »Nova Dolinska« in ureditvi območja »Merkur«.

Ministrovo ekipo je sprejel župan Mestne občine Koper Aleš Bržan s sodelavkami in sodelavci. V predstavitvi področja lokalne stanovanjske politike je izpostavil visok delež praznih stanovanj, kjer ni rešeno lastništvo, in pozdravil vladne napore, ki javne stanovanjske najemniške politike ne predstavlja zgolj kot socialni korektiv za najšibkejše, ampak kot legitimno izbiro bivanja po vsej ekonomski lestvici. Na mestni občini si želijo širše dostopnosti stanovanj, s poudarkom na mladih. Kot eno večjih problematik na področju stanovanjske politike so izpostavili tudi izzive v sklopu pomanjkanja opremljenih stavbnih zemljišč.

V nadaljevanju se je minister Maljevac seznanil s stanjem na področju dolgotrajne oskrbe. Predstavniki lokalne skupnosti so ministra podrobno seznanili z vsemi storitvami, ki so na tem področju na voljo; dostava kosil na dom, integrirana celostna oskrba, center dnevnih aktivnosti, večgeneracijski center, Dnevni center Oljka …. Izpostavili so tudi težave, ki jih v okviru storitev dolgotrajne oskrbe zaznavajo, predvsem manko kadra, ki zaradi slabega ovrednotenja dela delavce sili v iskanje zaposlitve čez mejo. Minister je prisotnim predstavil aktualne vladne načrte in pozdravil napore koprske občine na področju deinstitucionalizacije socialno varstvenih storitev, predvsem pomoči na domu. »Gre za nov družbeni dogovor o tem, kako bomo poskrbeli za starejše in vse, ki tega ne zmorejo sami,« je poudaril. Delegaciji sta se strinjali, da je potrebno ljudem omogočiti čim daljše življenje v lastnem domu.

Minister za solidarno prihodnost je svoj regijski obisk zaključil v Domu starejših občanov Izola, kjer se je sestal z direktorico Romino Zajc, uporabniki in uporabnicami doma ter se seznanil tako s problematiko infrastrukture doma kot z izzivi zaradi pomanjkanja kadra. Minister je prejel povabilo na majsko otvoritev nove dislocirane enote doma v Portorožu, začrtali pa so tudi smernice za skorajšnji novi delovni sestanek med ministrom, vodstvom doma in izolskim županom.