Skoči do osrednje vsebine

Pravilnik o preizkusu znanja slovenskega strokovnega jezika

Objavljen je pravilnik o preizkusu znanja slovenskega strokovnega jezika za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce, ki opravljajo dejavnosti v zdravstveni in babiški negi.

V skladu z Zakonom o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni covid-19 na področju zdravstva (ZNUNBZ) lahko na enak način, kot je urejeno za zdravnike, tudi ostali zdravstveni delavci oziroma sodelavci znanje slovenskega jezika med drugim dokazujejo z dokazilom o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega strokovnega jezika. Dokazilo izda zbornica oziroma strokovno združenje z javnim pooblastilom.

Pravilnik določa način, vsebino in potek preizkusa znanja slovenskega strokovnega jezika za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce, ki opravljajo dejavnosti v zdravstveni in babiški negi. Preizkus znanja slovenskega jezika lahko le ti sedaj opravljajo na Zbornici – Zvezi, ki ima za ta namen podeljeno javno pooblastilo. Nivo znanja slovenskega jezika ostaja enak, kot je bil do sedaj opredeljen v Zakonu o zdravstveni dejavnosti (ZZDej).  Diplomirane medicinske sestre in diplomirani zdravstveni tehniki, diplomirane babice in magistri farmacije morajo doseči nivo znanja na ravni C1 ter pisanja na ravni B2. Ostali morajo doseči nivo B2.