Skoči do osrednje vsebine

Podpisan sporazum o sodelovanju med Slovenskim planinskim muzejem in Stalnim sekretariatom Alpske konvencije

Aljaž Pogačnik, direktor Gornjesavskega muzeja, v sklopu katerega deluje Slovenski planinski muzej, in Alenka Smerkolj, generalna sekretarka Alpske konvencije, sta podpisala memorandum o sodelovanju za naslednje triletno obdobje.
Aljaž Pogačnik in Alenka Smerkolj, nasmejana, pred panojem, v rokah držita mapi

Aljaž Pogačnik, direktor Gornjesavskega muzeja in Alenka Smerkolj, generalna sekretarka Alpske konvencije

Slovenski planinski muzej je od 2017 dalje prva informativna točka Alpske konvencije v Sloveniji. Na slovesnosti ob podpisu je Aljaž Pogačnik spomnil na poslanstvo muzeja, kjer se po zaslugi odprtosti in vključevanju javnosti srečujejo preteklost, sedanjost in prihodnost. Kot kontaktna info točka Alpske konvencije muzej omogoča stik z lokalnim prebivalstvom, zato je za Alpsko konvencijo, ki utira pot trajnostnemu razvoju v Alpah, po mnenju Alenke Smerkolj njegova vloga še posebej dragocena. V imenu Ministrstva za naravne vire in prostor je prisotne pozdravil Emil Ferjančič, predsedujoči Stalnemu odboru Alpske konference ter izrazil veselje, da se je podpis sporazuma zgodil na samem začetku obdobja slovenskega predsedovanja Alpski konvenciji. V času predsedovanja bo Slovenija namenila pozornost trem prioritetam kakovosti življenja v Alpah, izobraževanju s poudarkom na podnebnih spremembah in biotski raznovrstnosti. Henrika Zupan, županja občine Kranjske Gore je poudarila skupna prizadevanja za ohranjanje in varstvo alpskega prostora in se zahvalila za vlogo muzeja pri tem.