Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Krajčič na obeležitvi 30. obletnice Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov

Državni sekretar dr. Darij Krajčič se je udeležil slovesnosti obeležitve 30 letnice delovanja Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

Državni sekretar dr. Darij Krajčič na 30. obletnici Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov

Državni sekretar dr. Darij Krajčič na 30. obletnici Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov | Avtor Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS (SKZG) je bil 11. marca 1993 ustanovljen z namenom upravljanja in razpolaganja s kmetijskimi zemljišči, kmetijami, gozdovi in drugimi zemljišči v lasti Republike Slovenije. V zadnjem obdobju je Sklad prevzel vidnejšo vlogo na področju zemljiških operacij, ki se ne nanašajo samo na zemljišča v lasti države temveč tudi širše.

Delovanje Sklada je tudi v interesu zasebnih lastnikov, ki so deležni izboljšane lastniške strukture ob tem, ko Sklad izvaja zemljiške operacije na širših območjih. Sklad nastopa kot investitor v postopkih komasacij, izvaja menjave kmetijskih zemljišč z namenom zaokroževanja kmetijskih gospodarstev, razdružuje solastnino, na novo mu je bila določena tudi naloga izgradnje namakalnih sistemov.

Več o Skladu in 30 letnem delovanju je objavljeno na spletni strani.