Skoči do osrednje vsebine

Delovna skupina za izvajanje Pomorskega prostorskega plana Slovenije

Poleg članov Delovne skupine so se sestanka udeležili tudi predstavniki ZaVita d.o.o. in Inštituta za vode Republike Slovenije. Sestanek je bil v celoti namenjen razpravi glede izdelave Ocene nosilne zmogljivosti morja.
Sestanek skupine ljudi, ki sedijo za ovalno mizo, v ozadju platno s prezentacijo

Sestanek Delovne skupine skupine za izvajanje in spremljanje izvajanja Pomorskega prostorskega plana Slovenije

3. sestanek Delovne skupine za izvajanje in spremljanje izvajanja Pomorskega prostorskega plana Slovenije je potekal 15. marca 2023 v Izoli.

Predstavnica ZaVita d.o.o. je predstavila rezultate naloge Preveritev možnosti za določitev nosilne zmogljivosti morja. Predstavnica Inštituta za vode Republike Slovenije pa je predstavila rezultate naloge Analiza kumulativnih vplivov ter bistvene rezultate in ugotovitve pilotnih monitoringov obremenitev dveh izbranih rab na območju morja, pomorskega prometa in ribištva.
Rezultati obeh predstavljenih nalog so izhodišče za izdelavo Ocene sprejemljivosti in kumulativnih vplivov za prostorske ureditve načrtovane s Pomorskim prostorskim planom Slovenije, ki je predpogoj za nadaljnje izvedbeno prostorsko načrtovanje v priobalnem pasu na morju. Zato je predstavnica Direktorata za prostor in graditev zbranim predstavila tudi predviden način izvedbe Ocene sprejemljivosti in kumulativnih vplivov ter časovnico izdelave naloge. Sledi izvedba postopka javnega naročila, rezultate naloge pa v primeru tekočih postopkov lahko pričakujemo do konca 1. polovice leta 2024.