Skoči do osrednje vsebine

Končni cilj je ničelna stopnja korupcije

Na skupni novinarski konferenci ministrstva za zdravje (MZ) in Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKC LJ) so bile predstavljene ključne ugotovitve revizije sklenjenih poslov z dobavitelji v UKC LJ v zadnjem štiriletnem obdobju.

Na skupni novinarski konferenci so minister za zdravje (MZ) Danijel Bešič Loredan, direktor Urada Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu (UNKIZ) Aleš Šabeder in generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKC LJ) dr. Marko Jug predstavili ključne ugotovitve revizije sklenjenih poslov z dobavitelji v UKC LJ v zadnjem štiriletnem obdobju.

Minister je izpostavil, da je revizijsko poročilo pomembno za preprečevanje korupcijskih tveganj, ne samo v UKC Ljubljana kot naši največji zdravstveni ustanovi, ampak tudi v drugih javnih zdravstvenih zavodih. "Ko smo z reorganizacijo ministrstva ustanovili Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, smo dobili krovni organ, s katerim skupaj rešujemo stvari," je povedal minister in dodal, da morajo ohraniti visoko stopnjo strokovnosti ter razkriti vse, kar se je v preteklosti dogajalo. »Končni rezultat pa mora biti takšen, da se bo največjo ustanovo in po tem vzoru vse druge javne zdravstvene zavode vodilo vitalno,« je poudaril in dodal, da bo sistem odslej moral delovati drugače: »da v sistem implementiramo ničelno stopnjo korupcije in s tem prihranimo denar za zdravljenje ljudi«.

Revizija je pod drobnogled vzela postopke izbora dobaviteljev, njihovo ustreznost in model plačevanja ter opredelitev tveganj v sodelovanju z dobavitelji. Kot je povzel Aleš Šabeder, revizija izkazuje več kritičnih neskladij, kot so  oddaja naročil brez predhodno izvedenega postopka javnega naročanja (drobljenje naročil), nejasne metode pri določitvi ocenjene vrednosti naročil, nepotrjena končna poročila za posamezna javna naročila, oddajanje javnih naročil po zakonskem roku, manjkajoče izjave o lastniški strukturi za evidenčna in javna naročila in druge nedoslednosti.

Da revizijsko poročilo predstavlja prelomno točko za vse javne zdravstvene zavode, se je strinjal tudi generalni direktor UKC LJ dr. Marko Jug. »Na osnovi poročila smo pridobili veliko podatkov in priporočil. Zdaj natančno vemo, kaj se je dogajalo in lahko za vsak konkreten primer raziskujemo v globino,« je zagotovil in napovedal, da bodo v UKC LJ nepravilnosti naslovili s tremi ločenimi stebri, in sicer preprečevanjem, odkrivanjem in ukrepanjem.

Končno poročilo so predali Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) in Nacionalnem preiskovalnemu uradu (NPU). »Na nas v UKC je, da damo jasna navodila in pravilnike, kako bomo delali naprej. Konkreten načrt bomo predstavili aprila,« je še povedal Jug.