Skoči do osrednje vsebine

5. seja sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov

Ministrica Irena Šinko se je danes udeležila 5. seje Sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov.

Člani sveta sedijo za mizo in poslušajo.

Zasedanje Sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov. | Avtor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

1 / 3

Člani sveta so se seznanili s povzetkom promocijskih aktivnosti, ki jih je ministrstvo na podlagi Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov izvedlo v 2. triletnem programskem obdobju, od jeseni 2021 do konca leta 2022.

Sledilo je poročilo o višini vplačanega prispevka za promocijo s strani sektorjev mleka in mesa za obdobje od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2022. Za to obdobje znaša prispevek za sektor mleka 386.230,34 evrov, za sektor mesa pa 814.743,28 evrov.

Člani sveta so se seznanili tudi s poročilom o medijskem zakupu za sektor mleka za obdobje od 10. 3. 2023 do 30. 4. 2023 v skupni vrednosti 200.000 evrov. Svet se je seznanil tudi s planom za promocijo mesa v spomladanskem obdobju, ter planom za promocijo sadja. Za sektor sadja je za pomlad 2023 predviden dogodek z jagodami »izbrana kakovost – Slovenija«, ki bo podprt z radijsko aktivacijo in nagradno igro, v vrednosti 25.000 evrov. V načrtu je tudi jesenska izvedba dogodka Dan jabolk, ki bo 21. 10. 2023 ter klasični medijski zakup v vrednosti cca. 100.000 evrov.

Svet se je seznanil tudi z izhodišči za nadgradnjo komuniciranja v sektorskih promocijah v obdobju 2023 do 2025. Promocija se namreč pod trenutno grafično podobo »Naša super hrana« izvaja že od leta 2016 dalje. V tem 7-letnem obdobju sta prepoznavnost in priklic znaka »izbrana kakovost – Slovenija«, ki je zagotovilo za kakovostno, 100 % slovensko hrano, dosegla med ciljno publiko, že zelo visoko prepoznavnost oziroma priklic znaka (81 % merjene populacije – meritve Aragon, junij 2022). Zaradi uspešnosti nadaljnjih kampanj je nujno potrebna prenova obstoječe grafične podobe, načina komuniciranja in ciljne publike.

Ob konsu seje so člani potrdil še predlagane spremembe članov sektorskih odborov, ki imajo vlogo posvetovalnega telesa pri sprejemanju odločitev Sveta za promocijo kmetijskih in živilčskih proizvodov.

Svet za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov v okviru Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov sestavljajo: Roman Žveglič (Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – KGZS) – predsednik sveta, Danilo Potokar (KGZS), dr. Tatjana Zagorc (Gospodarska zbornica Slovenije - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij / GZS – ZKŽP), mag. Anita Jakuš, (GZS - ZKŽP), Toni Balažič (GZS - ZKŽP), Alenka Marjetič Žnider (Zadružna zveza Slovenije), Ana Le Marechal Kolar in Jožica Župec (obe Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano).