Skoči do osrednje vsebine

Svet za ekonomske in finančne zadeve o ekonomskem upravljanju

Zasedanje Sveta za ekonomske in finančne zadeve v Bruslju je potekalo predvsem v znamenju fiskalnih tem. V razpravi je tokrat namesto ministra Boštjančiča sodelovala državna sekretarka mag. Saša Jazbec.

Evropska komisija (Komisija) je uvodoma predstavila poročilo in nadaljnje usmeritve glede Mehanizma za okrevanje in odpornost ter potrdila spremembo finskega načrta za okrevanje in odpornost.

Slovenija meni, da so objavljeno poročilo in smernice Komisije pomemben prispevek pri zagotavljanju enake obravnave držav članic, preglednosti in predvidljivosti, ki so ključna za izvajanje nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost. V zadnjih dveh letih so se okoliščine in stanje v državah članicah spremenile, zato jim mora biti omogočena fleksibilnosti pri izvajanju ukrepov.

Komisija je predstavila tudi fiskalne smernice za leto 2024.

Slovenija meni, da fiskalna pravila ne morejo ostati v nedogled zamrznjena, hkrati pa ne smejo zavirati okrevanja gospodarstva. Pristop, ki ga predlaga Komisija, je razumen, ob upoštevanju dejstva, da glede reforme gospodarskega upravljanja še vedno poteka razprava.

Razpravo so nadaljevali tudi o reformi okvira ekonomskega upravljanja EU (Evropske unije). Predlogi Komisije na področju fiskalnih politik gredo v smeri srednjeročnega vidika fiskalne politike in večjega nacionalnega lastništva. Finančni ministri so sprejeli zaključke Sveta glede orientacij za reformo EU okvirja za ekonomsko upravljanje in pozvali Komisijo, da v najkrajšem možnem času pripravi zakonodajni predlog, ki temelji na razpravah z državami članicami.

Finančni ministri so potrdili tudi Sklepe o smernicah za proračun EU za leto 2024, ki služijo Komisiji kot osnova pri oblikovanju predloga proračuna EU za leto 2024. Države članice želijo zagotoviti dovolj sredstev za podporo prioritetam EU, spodbujanju rasti in pomoči Ukrajini.

Komisija je poročala tudi o glavnih rezultatih preteklega srečanja finančnih ministrov in ministric ter guvernerjev in guvernerk centralnih bank skupine G20 in  se seznanili s smernicami v zvezi s pripravami na prihodnje srečanje finančnih ministrov in ministric ter guvernerjev in guvernerk centralnih bank za spomladansko srečanje Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke.

Na zasedanju Evroskupine so ministri sprejeli izjavo glede fiskalnih smernic Komisije za leto 2024. Opravili so razpravo glede priprav na mednarodna zasedanja in glede inflacije v evro območju ter razmer na valutnih trgih. Prav tako so razpravljali o ekonomskem upravljanju na evropski ravni in o uvedbi digitalnega evra.