Skoči do osrednje vsebine

Poziv k priglasitvi proizvodov, ki vsebujejo žveplo, če so namenjeni uporabi v biocidne namene

Pozivamo zavezance, ki dajejo na slovenski trg proizvode, ki vsebujejo žveplo iz katerega se pri zgorevanju tvori aktivna snov žveplov dioksid, in so namenjeni razkuževanju opreme, ki pride v stik s hrano in krmo, da jih priglasijo kot biocidne proizvode.

Proizvodi, ki vsebujejo žveplo, iz katerega se pri zgorevanju tvori aktivna snov žveplov dioksid, in so namenjeni razkuževanju opreme, ki pride v stik s hrano in krmo, se v skladu s Prilogo V Uredbe (EU) št. 528/2012 o biocidnih proizvodih prišteva med biocidne proizvode, vrste 4* (PT4). Tipična in najbolj razširjena uporaba teh proizvodov je v vinarstvu (žveplanje sodov).

Podatke o aktivni snovi najdete v Delegirani uredbi komisije (EU) 2022/825 z dne 17. marca 2022 o spremembi Priloge II Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1062/2014 o delovnem programu za sistematično preverjanje vseh obstoječih aktivnih snovi, ki jih vsebujejo biocidni proizvodi, iz Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta.

Dostopnost na trgu in uporaba teh proizvodov sta omejena in zahtevata ustrezno registracijo oziroma priglasitev pri Uradu RS za kemikalije. Proizvodi, ki so priglašeni oz. imajo za promet ustrezno dovoljenje, so objavljeni v nacionalnem registru biocidnih proizvodov.

Biocidnih proizvodov, ki niso uvrščeni na nacionalni register, za ta namen ni dovoljeno dajati na trg in uporabljati v Republiki Sloveniji.

V nacionalnem registru biocidnih proizvodov zgoraj navedenih proizvodov ni, kar lahko pomeni, da so na trgu nezakonito in jih bodo inšpektorji za kemikalije umikali iz prometa.

Da bi se izognili motnjam v razpoložljivosti in pomanjkanju teh proizvodov v času glavne sezone in potreb in z namenom pravočasne ureditve njihovega statusa, vse zavezance, ki dajejo na slovenski trg biocidne proizvode, ki vsebujejo žveplo, iz katerega se pri zgorevanju tvori aktivna snov žveplov dioksid, in so namenjeni razkuževanju opreme, ki pride v stik s hrano in krmo, pozivamo, da jih čim prej priglasijo skladno z navodili na portalu SPOT.