Skoči do osrednje vsebine

Ustanavljamo medresorsko delovno skupino za enake možnosti žensk in moških

Končni predlog resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških, ki smo ga objavili pretekli mesec, je v ciljni ravnini. V kratkem bo zato medresorsko usklajen in posredovan v sprejem na vlado.

Ker si želimo, da ta obsežen tekst ne ostane zgolj na ravni lepih misli, ampak dejansko zaživi v praksi, smo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pristopili tudi k oblikovanju medresorske delovne skupine, ki bo bdela nad implementacijo njenih določb in tako celostno naslovila položaj žensk v družbi.

Leta 2012 se je Urad za enake možnosti (nekoč Urad za žensko politiko) pridružil takratnemu Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Ker diskriminacija in neenakost še vedno vztrajata v družbi, je nujno, da enake možnosti prepoznamo kot področje, ki je pomembno in ki ne bo predstavljalo zgolj dodatka k imenu ministrstva. Ženske so skozi leta pridobile vrsto pravic, ki so vsakič znova v nevarnosti, da zdrsnejo v času nazaj. Ženske danes še vedno uživajo manj ekonomske, družbene in politične moči, njihov položaj pa se glede na raziskave Evropskega inštituta za enakost spolov celo poslabšuje.

V petek smo zato vsem pristojnim resorjem poslali poziv za sodelovanje v omenjeni skupini.

Ker je bilo v letu 2022 kar 13 žensk umorjenih s strani njihovih partnerjev, smo k sodelovanju povabili Ministrstvo za pravosodje in Ministrstvo za notranje zadeve.

Ker je 200 tisoč žensk brez izbranega ginekologa, smo k sodelovanju povabili Ministrstvo za zdravje.

Ker 25-odstotna plačna vrzel na področju zdravstva in socialnega varstva ostaja dejstvo, smo k sodelovanju povabili Ministrstvo za javno upravo.

Ker je za enake možnosti izjemnega pomena poročanje medijev, smo k sodelovanju povabili Ministrstvo za kulturo.

Ker se vse začne v vrtcih in šolah, smo k sodelovanju povabili Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije.

Ker je ključno, kako razporejamo finančna sredstva, smo k sodelovanju povabili Ministrstvo za finance.

Čas je za dejanja!