Skoči do osrednje vsebine

S spremembo zakona do hitrejšega zaposlovanja tujcev

Vlada je sprejela predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev in ga pošlje Državnemu zboru v obravnavo po nujnem postopku.

Z uveljavitvijo predloga novele ZZSDT bo tujec v času veljavnosti enotnega dovoljenja lahko zamenjal delodajalca in delovno mesto, ali se zaposlil pri več delodajalcih le na podlagi soglasja Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ), torej brez odločbe upravne enote.

Za tujce, za katere bodo delodajalci, ki svojo dejavnost izvajajo na področjih državnega oziroma javnega sektorja se določbe zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in dela tujcev ne bodo uporabljale. V državnem oziroma javnem sektorju, predvsem na področju zdravstva in socialnih storitev (zdravstveni domovi, domovi za starejše, varstveno delovni centri in socialnovarstveni zavodi za usposabljanje, v javnih zavodih, ki izvajajo socialnovarstveno storitev pomoč družini na domu ter v javnih socialnovarstvenih zavodih, ki izvajajo socialnovarstvene storitve) je veliko pomanjkanje ustreznega kadra. Postopki na ZRSZ so zahtevni zaradi ugotavljanja izobrazbe, jezikovnega znanja in usposobljenosti tujcev, zato z novelo predlagamo, da se za tujce, ki se bodo zaposlovali v državnem oziroma javnem sektorju ZZSDT, ne uporablja, kar pomeni, da ZRSZ ne bo dajal soglasij k zaposlitvam v javnem sektorju.

Prosilci za azil, ki imajo na podlagi zakona, ki ureja mednarodno zaščito pravico do dostopa na trg dela, bodo lahko pravico do prostega dostopa na slovenski trg dela uveljavljali že po treh mesecih statusa prosilca za azil. Po veljavnem zakonu o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev imajo prost dostop na trg dela po devetih mesecih statusa prosilca za azil.

Zakon določa nov rok za nastop dela, ko tujec, v času veljavnosti enotnega dovoljenja, zamenja delodajalca ali se zaposli pri dveh ali več delodajalcih na podlagi novega soglasja Zavoda RS za zaposlovanje, torej brez pisne odobritve upravne enote.