Skoči do osrednje vsebine

Pet zvezkov Vodnika po urbarjih Arhiva Republike Slovenije dostopnih v elektronski obliki

Vseh pet zvezkov Vodnika po urbarjih Arhiva Republike Slovenije avtoric Danijele Juričić Čargo in Lilijane Žnidaršič Golec, ki so izšli med leti 2005 in 2021, je odslej dostopnih tudi v elektronski obliki. Nahajajo se v rubriki Založba arhiva med izpostavitvami e-Publikacije Arhiva Republike Slovenije.