Skoči do osrednje vsebine

Objavljen pregled standardizacijskih potreb in aktivnosti EU na področju IKT za leto 2023

Standardizacija na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) postaja vse bolj pomembna, hkrati pa zaradi globalnih izzivov predstavlja tudi točko povečanega interesa politike spodbujanja razvoja ter uvajanja novih tehnologij za zagotavljanje digitalne odpornosti in suverenosti.

Slednje se kaže tako na nacionalni ravni pri pripravi nove nacionalne strategije za standardizacijo, ki je pravkar  v postopku priprave, ter na ravni Evropske unije, ki je prav na podlagi aktivnosti zadnjih let oblikovala tako novo Strategijo za standardizacijo (v angleščini), kot tudi spremembo regulative (Uredba 1025/2012), ki nanjo delno odgovarja.

Standardi postajajo posebej pomembni za nastajajočo regulativo na IKT področju, kot je področje podatkov, storitev in novih tehnologij, kot je umetna inteligenca, saj se posebej za slednjo na ravni Evropske unije uporablja pristop t.i. novega regulatornega okvira (v angleščini New Legislative Framework), kjer imajo standardi ključno vlogo. Na ravni Evropske unije se je v skladu z Uredbo 1025/2012 vzpostavila večdeležniška platforma vseh najpomembnejših formalnih in neformalnih standardizacijskih organizacij na področju IKT in držav članic Evropske unije (podrobneje v povezavi - v angleščini), ki vsako leto pripravi pregled načrtovanih ali aktualnih standardizacijskih aktivnosti po prioritetnih področjih politik EU na področju IKT.

Dokument na mednarodni ravni prikazuje, kaj se dogaja na področju standardizacije in kdo je pri tem aktiven, kar deležnikom olajša razmislek o vprašanjih lastnega razvoja in uporabe različnih tehnologij in rešitev pri razvoju in uporabi novih proizvodov in storitev.

Za leto 2023 je dokument dostopen na spletni strani (v angleščini).