Skoči do osrednje vsebine

Izdano novo dovoljenje za kolektivno upravljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov

Urad za intelektualno lastnino je dne 7. marca 2023 izdal IPF, k.o. dovoljenje za kolektivno upravljanje pravic.

Z dovoljenjem številka 31223-18/2022-13 je urad odločil, da se IPF, k.o. dovoli kolektivno upravljati:

  • pravice izvajalcev reproduciranja fonogramov s svojo izvedbo, ki se izvrši kot shranitev v elektronski obliki za lastne potrebe uporabnika, za namen priobčitve javnosti fonogramov;
  • pravice izvajalcev reproduciranja fonogramov s svojo izvedbo, ki se izvrši kot shranitev v elektronski obliki, za namen distribuiranja;
  • pravice proizvajalcev fonogramov reproduciranja fonogramov, ki se izvrši kot shranitev v elektronski obliki za lastne potrebe uporabnika, za namen priobčitve javnosti fonogramov;
  • pravice proizvajalcev fonogramov reproduciranja fonogramov, ki se izvrši kot shranitev v elektronski obliki, za namen distribuiranja; in
  • pravice proizvajalcev fonogramov predelave fonogramov, razen pravice predelave fonogramov za vključitev v avdiovizualno delo ali reklamni oglas, za namen priobčitve javnosti fonogramov.