Skoči do osrednje vsebine

Za sofinanciranje izvajanja športnih programov letos namenjamo 13,6 milijona evrov

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je objavilo Javni razpis za izbor izvajalcev Letnega programa športa v Republiki Sloveniji za leto 2023, v okviru katerega namenja 13,6 milijona evrov za sofinanciranje programskih in razvojnih nalog v športu. To so sredstva, ki jih izvajalci športnih programov nujno potrebujejo za izvajanje teh v letošnjem letu.

Otrok, ki pleza po naravni plezalni steni na sončen dan

Svoje vloge lahko upravičenci oddajo do 24. marca 2023. | Avtor: Ciril Jazbec, TENT Film

Letni program športa v Republiki Sloveniji na državni ravni določa programe in področja športa, ki jih država sofinancira v posameznem koledarskem letu, ter obseg javnih sredstev, ki jih zagotavlja v državnem proračunu. Iz Proračuna Republike Slovenije za leto 2023 bo država za programe športa tako zagotovila skupno 33,4 milijona evrov.

Postopek sofinanciranja izvajalcev Letnega programa športa bo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport izvedlo na podlagi Javnega razpisa za izbor izvajalcev Letnega programa športa v Republiki Sloveniji za leto 2023. V okviru tega bo ministrstvo razpisalo 13.654.722 evrov.

Programi športa vključujejo različne pojavne oblike športa, namenjene posameznikom vseh starosti. Gre za programe, ki so namenjeni športni vzgoji otrok in mladine, katero izvajalci usmerjajo v kakovostni in vrhunski šport ter same programe vrhunskega športa, na drugi strani pa tudi za programe športne rekreacije in športa starejših ter športa invalidov. Z razpisom ministrstvo med drugim podpira tudi programe dodeljevanja statusnih pravic športnikov, trenerjev in strokovne podpore programom, delovanje športnih organizacij ter športne prireditve.

»Z razpisom želimo povečati delež športno dejavnih odraslih prebivalcev Republike Slovenije, z razpisanimi sredstvi pa v letošnjem letu omogočamo delovanje tistih izvajalcev, ki ponujajo programe športa,« je ob objavi razpisa poudaril državni sekretar mag. Dejan Židan. Poleg deleža redno športno dejavnih odraslih prebivalcev Republike Slovenije želi Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport povečati tudi delež udeležencev strokovno vodenih programih, število športnikov v tekmovalnih sistemih in ob tem obdržati število vrhunskih športnikov. »Želimo si tudi večje prepoznavnosti športa kot pomembnega družbenega podsistema,« dodaja državni sekretar Židan.

Na razpis se tako lahko prijavijo izvajalci športnih programov, ki so določeni v Zakonu o športu. To so denimo športna društva in športne zveze; zavodi za šport; pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji; ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa; lokalne skupnosti; samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji in zasebni športni delavci.

Rok za prijavo na razpis je 24. marec 2023. Podrobnosti razpisa bodo objavljene na povezavi: Javne objave Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport | GOV.SI