Skoči do osrednje vsebine

Ustanovitev delovne skupine za pripravo kadrovskih standardov in normativov

Skupina bo skupaj s predstavniki zbornic, združenj, sindikatov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in drugimi deležniki že pripravljene standarde in normative uskladila z dejanskim stanjem kadrov v kliničnih okoljih.

Prvi sestanek je potekal 1. marca 2023 v prostorih Ministrstva za zdravje. Vsak izmed vabljenih članov je predstavil temo s svojega poklicnega področja, nekateri pa so predstavili tudi že pripravljene kadrovske standarde in normative. Ti so bili predstavljeni prejšnjim ministrom, nadaljnja obravnava pa se je bodisi zaradi same vsebine bodisi zaradi drugih dejavnikov, na katera člani niso imeli vpliva, zamaknila.

Člani so izpostavili, da tudi v mednarodnem okolju primanjkuje podatkov oziroma metodologije, s katero bi pridobili celovito sliko. Strinjali so se, da je potrebno pri oblikovanju kadrovskih standardov in normativov v ospredje postaviti varno, kakovostno in holistično obravnavo pacienta. 

Naslednji sestanek je sklican za 27. marca 2023. V vmesnem času bodo člani posredovali vso relevantno dokumentacijo na področju normativnih standardov vsem članom delovne skupine.