Skoči do osrednje vsebine

Sprejeti izvedbeni akti v zvezi z dostopnostjo na trgu in uporabo aktivnih snovi v biocidih

Konec leta 2022 in v marcu 2023 so bili objavljeni v Uradnem listu Evropske unije na osnovi Uredbe (EU) št. 528/2012 izvedbeni akti, ki z odložitvijo datuma izteka odobritve aktivne snovi ali z neodobritvijo biocidnih aktivnih snovi lahko vplivajo na poslovanje vlagateljev zahtevkov biocidnih proizvodov, priglasitelje in imetnike dovoljenj biocidnih proizvodov.

Odložitev datuma izteka odobritve aktivnih snovi:

  • Izvedbeni sklep komisije (EU) 2022/2298 z dne 23. novembra 2022 o odložitvi datuma izteka odobritve propikonazola za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 8 v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta.
  • Izvedbeni sklep komisije (EU) 2023/460 z dne 2. marca 2023 o odložitvi datuma izteka odobritve imidakloprida za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 18 v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta.
  • Izvedbeni sklep komisije (EU) 2023/471 z dne 2. marca 2023 o odložitvi datuma izteka odobritve 4,5-dikloro-2-oktil-2H-izotiazol-3-ona za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 8 v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta.

Neodobritve biocidnih aktivnih snovi:

  • Izvedbeni sklep komisije (EU) 2022/2325 z dne 24. novembra 2022 o neodobritvi 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ona (BIT) kot aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 10 v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta je začel veljati 18. decembra 2022.
  • Izvedbeni sklep komisije (EU) 2022/2326 z dne 24. novembra 2022 o neodobritvi epsilon-metoflutrina kot aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 19 v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta je začel veljati 18. decembra 2022.
  • Izvedbeni sklep komisije (EU) 2022/2327 z dne 24. novembra 2022 o neodobritvi kloramina-B kot aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 2, 3, 4 in 5 v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta je začel veljati 18. decembra 2022.
  • Izvedbeni sklep komisije (EU) 2022/2570 z dne 24. novembra 2022 o neodobritvi srebrovega nitrata kot aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 7 v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta je začel veljati 12. januarja 2023.
  • Izvedbeni sklep komisije (EU) 2023/458 z dne 1. marca 2023 o neodobritvi nekaterih aktivnih snovi za uporabo v biocidnih proizvodih v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta bo začel veljati 23. marca 2023.
  • Izvedbeni sklep komisije (EU) 2023/459 z dne 2. marca 2023 o neodobritvi 2,2-dibromo-2-cianoacetamida (DBNPA) kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 4 v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta bo začel veljati 23. marca 2023.
  • Izvedbeni sklep komisije (EU) 2023/470 z dne 2. marca 2023 o neodobritvi d-aletrina kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 18 v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta bo začel veljati 26. marca 2023.

Biocidni proizvodi, ki vsebujejo te aktivne snovi in so odobreni po postopku priglasitve, se bodo v enem letu po začetku veljavnosti izvedbenega sklepa Komisije izbrisali iz registra biocidnih proizvodov za neodobreno/e vrsto/e proizvoda/ov. Uporaba obstoječih zalog biocidnega proizvoda je dovoljena največ 18 mesecev po datumu sprejete odločitve o ne-odobritvi posamezne aktivne snovi.