Skoči do osrednje vsebine

Objavljen razpis za sofinanciranje prostočasne športne vzgoje, obštudijske dejavnosti ter statusnih pravic športnikov

V Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani ministrstva je objavljen razpis za sofinanciranje programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, obštudijske športne dejavnosti ter statusnih pravic športnikov, vključenih v vzgojno izobraževalni sistem za leto 2023.

Za sofinanciranje vsebin, na katere se nanaša javni razpis, je Ministrstva za vzgojo in izobraževanje v državnem proračuna zagotovilo 442.750 evrov.

Iz navedenih sredstev se bo sofinanciralo izvajanje naslednjih vsebin: 

  • Oddelki z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah,
  • Celoletni športni programi obštudijskih športnih dejavnosti,
  • Športne prireditve študentov na univerzitetni in nacionalni ravni,
  • Tekmovanja organizirana pod okriljem Mednarodne univerzitetne športne zveze (FISU),
  • Športni oddelki v srednjih šolah in Štipendije za nadarjene in vrhunske športnike.