Skoči do osrednje vsebine

Novi podzakonski predpisi s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma

Izdani so bili novi podzakonski predpisi s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.

Petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, to je 9. marca 2023 je začel veljati Pravilnik o dejavnikih neznatnega in povečanega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma.

Petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, to je 18. februarja 2023 je začel veljati Pravilnik o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov, strokovnem usposabljanju ter upravljanju evidenc pri zavezancih.

Naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, to je 4. februarja 2023 je začel veljati Pravilnik o registru ponudnikov storitev virtualnih valut