Skoči do osrednje vsebine

Vlada sprejela Dodatek k načrtu razvoja gigabitne infrastrukture do leta 2030

Vlada Republike Slovenije je danes sprejela Dodatek k načrtu razvoja gigabitne infrastrukture do leta 2030.

Z Dodatkom k načrtu razvoja gigabitne infrastrukture do leta 2030 se opredeljuje ključne kazalnike uspešnosti pri doseganju ciljev Republike Slovenije na področju razvoja gigabitne infrastrukture. Za merjenje in spremljanje kazalnikov bo pristojno Ministrstvo za digitalno preobrazbo, in sicer na podlagi podatkov resorjev, Statističnega urada Republike Slovenije in Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije ter ob uporabi podatkov iz Centralnega registra prebivalstva in Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture.

Merjenje kazalnikov bo izvedeno najkasneje do konca drugega četrtletja v posamičnem letu za preteklo leto. Rezultati bodo objavljeni na spletni strani ministrstva. Konkretni cilji na področju povezljivosti so določeni že z načrtom razvoja gigabitne infrastrukture do 2030, ki ga je vlada Republike Slovenije sprejela 25. avgusta 2022. Načrt predstavlja strateški dokument za vzpostavitev – delno pa tudi za spodbujanje uporabe – infrastrukture, ki bo omogočala gigabitno povezljivost vseh slovenskih gospodinjstev ter glavnih spodbujevalcev socialno-ekonomskega razvoja, obenem pa tudi neprekinjeno pokritost z omrežjem 5G vseh naseljenih območij ter glavnih prizemnih prometnih poti.

  • Dodatek k načrtu razvoja gigabitne infrastrukture do 2030

    Strategije in programi