Skoči do osrednje vsebine

Prometni režim v času rekonstrukcije regionalne ceste skozi Miklavž na Dravskem polju

Občina Miklavž na Dravskem polju je na osnovi Dogovora za razvoj regij iz Evropskega sklada za regionalni razvoj pridobila sredstva za ureditev kolesarskih poti ob regionalni cesti skozi Miklavž.

Hkrati je Direkcija RS za infrastrukturo pristopila k rekonstrukciji regionalne ceste R2-454, odsek 1400 Miklavž–Hajdina od km 0,970 do km 2,700.

V sklopu del bo tako izvedena rekonstrukcija ceste, urejene površine za pešce in kolesarje, križišča, individualni (hišni) priključki ter priključki občinskih cest, odvodnjavanje, avtobusna postajališča ter komunalna infrastruktura.

Navedena ureditev bo bistveno zvišala nivo prometne varnosti za vse udeležence v prometu.

S pričetkom gradbenih del, predvidoma 16. marca 2023, bosta vzpostavljeni dve zapori, in sicer najprej za krožnim križiščem trgovini Spar, en teden kasneje pa približno 600 metrov nižje, v smeri Ptuja. Gradbena dela bodo potekala večinoma pod premično polovično delovno zaporo. Pri izvajanju del na cestnih priključkih ter v primeru popolne zapore bodo obvozi urejeni po občinskih cestah.

Promet bo v času polovičnih zapor potekal izmenično enosmerno, s pomočjo prometno odvisnih semaforjev. Za zagotavljanje boljše pretočnosti bo v prometnih konicah uvedeno ročno usmerjanje prometa.

Zavedamo se, da vsaka omejitev pri pretočnosti prometa (dela, zapore, ...) pri voznikih povzroča slabo voljo, vendar pa je za zagotavljanje boljše pretočnosti in prometne varnosti potrebno cestno omrežje obnavljati in nadgrajevati. Vzpostavitev zapore na gradbišču je odvisna od del, ki jih je potrebno izvesti, danosti terena in organizacije gradbišča.

Na zemljevidu označen odsek, kjer bo potekala rekonstrukcija

Odsek rekonstrukcije ceste