Skoči do osrednje vsebine

Podelitev priznanj Civilne zaščite za ljubljansko regijo

V športni dvorani Domžale smo danes podelili priznanja ob okrogli obletnici delovanja prostovoljnih gasilskih društev in priznanja Civilne zaščite.

Bronasta priznanja Civilne zaščite se podeljuje kot priznanje za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči. Srebrna priznanja pa se podeljuje za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju in krepitvi varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami, izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah ter za izume in inovacije, s katerimi je bil dosežen pomemben napredek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč.

Podelili smo tudi 5 zlatih priznanj, ki se podeljujejo za dolgoletno uspešno  delo pri razvijanju in krepitvi organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, za pomembne dosežke pri razvojnem in raziskovalnem delu, ki je pomembno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, hrabra dejanja ter druge izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah.

Vsem nagrajencem iskrene čestitke.

Vsi prejemniki na odru v ozadju na platnu znak Civilne zaščite.

Prejemniki priznanj in nagrad ob dnevu Civilne zaščite. | Avtor Jan Gubanc