Skoči do osrednje vsebine

Odločitve z 39. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 39. seji obravnavala in sprejela eno točko s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Uredba o izvajanju uredbe (EU) o določitvi pravil o omogočanju dostopnosti sredstev za gnojenje EU na trgu 

Vlada je sprejela Uredbo o izvajanju uredbe (EU) o določitvi pravil o omogočanju dostopnosti sredstev za gnojenje EU na trgu.

Uredba (EU) 2019/1009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o določitvi pravil o omogočanju dostopnosti sredstev za gnojenje EU na trgu, spremembi uredb (ES) št. 1069/2009 in (ES) št. 1107/2009 ter razveljavitev Uredbe (ES) št. 2003/2003 (v nadaljevanju Uredba 2019/1009/EU) nalagajo državam članicam določene obveznosti, ki jih Slovenija izpolnjuje s sprejetjem  Uredbe o izvajanju uredbe (EU) o določitvi pravil o omogočanju dostopnosti sredstev za gnojenje EU na trgu.

Uredba 2019/1009/EU je ena izmed uredb tako imenovanega novega pristopa, ki omogoča varna in učinkovita gnojila na trgu EU in odpira enotni trg Evropske unije za sredstva za gnojenje, ki prej niso bila zajeta v harmonizacijskih pravilih. Določa pravila, ki se uporabljajo za načrtovanje, proizvodnjo in dajanje na trg sredstev za gnojenje EU, torej sredstev za gnojenje, označenih z oznako »CE«. Da je sredstvo za gnojenje lahko označeno z oznako »CE« in poimenovano kot »sredstvo za gnojenje EU«, mora biti za to sredstvo ugotovljena skladnost s strani pristojnega organa za ugotavljanje skladnosti. V skladu z Uredbo 2019/1009/EU mora vsaka država članica določiti jezik, v katerem morajo biti sredstva za gnojenje EU označena, priglasitveni organ, ki priglaša organe za ugotavljanje skladnosti Evropski Komisiji, organ za nadzor trga, ter kazenske določbe.

Uredba o izvajanju uredbe (EU) o določitvi pravil o omogočanju dostopnosti sredstev za gnojenje EU na trgu torej določa MKGP kot priglasitveni organ, Inšpekcijo za kmetijstvo kot organ za nadzor ter določa kazenske določbe. Slovenski jezik je določen za označevanje sredstev za gnojenje EU.