Skoči do osrednje vsebine

Javno-zasebno partnerstvo za prihranek energije in nižanje ogljičnega odtisa

V Vojašnici Boštjana Kekca na Bohinjski Beli je bila danes uradna otvoritev prvega energetskega projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva med Ministrstvom za obrambo in podjetjem Resalta.

Gre za projekt tehnološke energetske prenove na dveh lokacijah, in sicer v Vojašnici Boštjana Kekca na Bohinjski Beli ter v Letalski bazi na Brniku. V sodelovanju s podjetjem Resalta, ki je zaključilo pripravljalne storitve, smo izvedli ukrepe na obeh lokacijah, ki vključujejo prenovo ogrevalnih sistemov, prenovo zunanje in notranje razsvetljave in uvedbo daljinskih sistemov upravljanja z energijo.

Generalni direktor Direktorata za logistiko mag. Željko Kralj je poudaril, da smo na ministrstvu za obrambo »zelo zadovoljni s projektom, ki je prvi projekt javno-zasebnega partnerstva obrambnega ministrstva. Pogodba je bila sklenjena maja 2022, projekt je bil zaključen decembra, kar pomeni 7 mesecev od podpisa pogodbe. Tudi to nas je zelo pozitivno presenetilo.«

Jože Torkar, direktor področja operacij v podjetju Resalta je izpostavil, da so v podjetju izjemno ponosni na sodelovanje, da je ministrstvo v podjetju prepoznalo kompetentnega partnerja in da so uspešno in hitro zaključili pripravljalna dela. »Z obema projektoma je ministrstvo izkazalo interes za prehod v zeleno prihodnost, za projekte, ki nižajo ogljični odtis in energetske stroške. Obenem pa so na ta način zagotovili tudi večje udobje zaposlenih v obeh objektih, tako na Bohinjski Beli kot na Brniku,« je povedal Torkar.  

V Vojašnici Boštjana Kekca v Bohinjski Beli  sta nameščena dva nova visoko učinkovita kotla na lesno biomaso skupne moči 1 MW, ki sta nadomestila parno kotlovsko postrojenje na ekstra lahko kurilno olje. V Letalski bazi na Brniku je z vgradnjo novega plinskega kotla posodobljena obstoječa kotlovnica in zagotovljen redundančni energent za ogrevanje objektov. Sočasno je bila prenovljena tudi toplotna podpostaja in vzpostavljeno ogrevanje garaž iz centralne kotlovnice. S prenovami in uvedbo obnovljivih virov energije bo MORS na letni ravni prihranilo nekaj več kot 100 MWh toplote na leto. Na obeh lokacijah so obstoječe svetilke nadomestile energetsko učinkovite svetilke s svetlobnimi izvori LED, v okviru prenove pa so bile prenovljene tudi toplotne podpostaje v Bohinjski Beli.

Investicijska dela so bila zaključena v 7 mesecih od podpisa pogodbe. Tako je z energetskimi ukrepi zagotovljena učinkovitejša in okoljsko prijaznejša izraba energije na obeh lokacijah Ministrstva za obrambo ob nespremenjenem ali pa celo izboljšanem udobju zaposlenih in uporabnikov. V pogodbeni dobi 15 let bo Resalta zagotavljala vzdrževanje vgrajene opreme in z vzpostavljenim sistemom za daljinski nadzor in upravljanje aktivno izvajala nenehno optimizacijo vgrajenih energetskih sistemov s ciljem zniževanja rabe energije ob nespremenjenem udobju v objektih. Izvedeni energetski ukrepi bodo znižali ogljični odtis ministrstva za obrambo za 398 ton na leto.  Vrednost celotne investicije v obeh objektih, na Bohinjski Beli in na Brniku, je 1,485 milijona evrov (brez vključenega davka na dodano vrednost), ministrstvo za obrambo od tega zneska prispeva 170 tisoč evrov.

Skupinska fotografija predstavnikov ministrstva in podjetja v novi kotlovnici

V Vojašnici Boštjana Kekca na Bohinjski Beli je bila danes uradna otvoritev prvega energetskega projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva med Ministrstvom za obrambo in podjetjem Resalta | Avtor Bruno Toič

1 / 2