Skoči do osrednje vsebine

Naknadne volitve članov v Svet romske skupnosti Republike Slovenije

Urad Vlade RS za narodnosti je skladno z določbami Zakona o romski skupnosti v RS in na podlagi dogovorov, sprejetih na sestankih z izvoljenimi predstavniki romskih skupnosti v občinskih svetih občin, ki so potekali 22. februarja 2023 in 7. marca 2023 v Novem mestu in Murski Soboti, razpisal naknadne volitve predstavnikov romskih skupnosti v občinskih svetih občin v Svet romske skupnosti RS.

Volitve bodo potekale:

  • v četrtek, 30. marca 2023, v Murski Soboti od 10. do 17. ure v prostorih Sveta romske skupnosti Republike Slovenije, Ulica arhitekta Novaka 13, Murska Sobota in
  • v petek, 31. marca 2023, v Novem mestu od 9. do 16. ure v prostorih RIC Novo mesto, učilnica št. 2, Topliška cesta 2, Novo mesto.

Urad Vlade RS za narodnosti vse izvoljene predstavnike in predstavnice romske skupnosti v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti, torej romske svetnike in svetnice, obvešča, da so upravičeni do kandidature za člana oziroma članico Sveta romske skupnosti Republike Slovenije.

Romski svetniki in svetnice svojo morebitno kandidaturo za člana oziroma članico Sveta romske skupnosti Republike Slovenije pošljejo po pošti ali osebno prinesejo Uradu Vlade RS za narodnosti na naslov: Urad Vlade RS za narodnosti, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana.

Zadnji rok za vložitev kandidature se šteje 17. marec 2023 do 14. ure.

Šteje se, da je kandidatura vložena pravočasno, če jo organ, torej Urad Vlade RS za narodnosti, v pisni obliki prejme osebno ali po pošti do vključno dne 17. februarja 2023 do 14. ure. Za pravočasno se šteje tudi kandidatura, ki je bila 17. februarja 2023 priporočeno oddana na pošti.

Kandidatura za člana oziroma članico Sveta romske skupnosti Republike Slovenije mora biti vložena na obrazcu Soglasje kandidata.

Kandidatura mora biti napisana čitljivo in lastnoročno podpisana, saj je na ta način predloženo tudi pisno soglasje kandidata, ki je nepreklicno.

Vsi izvoljeni predstavniki in predstavnice romskih skupnosti v občinskih svetih samoupravnih lokalnih skupnosti so bili pisno obveščeni o poteku volitev in možnostih ter postopku vlaganja kandidatur ter s tem povezanimi roki.