Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Felda na zasedanju ministrov, pristojnih za izobraževanje

Svet EU v sestavi ministrov za izobraževanje se je včeraj sestal v Bruslju. Zasedanja se je v imenu Slovenije udeležil minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda, s strani evropske komisije pa komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade Mariya Gabriel. Zasedanje je vodila švedska ministrica za šolstvo Lotta Edholm.

Ministri in ministrice so potrdili Sklepe Sveta o spretnostih in kompetencah za zeleni prehod ter opravili razpravo na temo učiteljev kot temelja uspešnega evropskega izobraževalnega prostora. Pomen učiteljev, tako za kakovost dela kot tudi v luči primanjkljaja učiteljev, je ključen za razvoj evropskega izobraževalnega prostora, je poudaril minister dr. Felda, podobno tudi drugi ministri, saj se vse države članice soočajo s primanjkljajem učiteljev.

Pod točko razno je Evropska komisija predstavila informacijo o dnevu evropskih avtorjev, ki bo 27. marca. Minister dr. Felda, ki je pobudo pozdravil, obenem pa predstavil še slovensko nacionalno strategijo za bralno pismenost in Bralno značko, projekt, ki v Slovenije že več kot 60 let spodbuja branje med otroki in mladimi.  

V okviru delovnega kosila, ki je sledilo uradnemu delu zasedanja Sveta, so ministri in ministrice razpravljali o razseljenih učiteljih iz Ukrajine in pomoči ter podpori, ki jo države članice zagotavljajo ukrajinskim učiteljem.

Ob robu zasedanja Sveta se je minister dr. Felda srečal z italijanskim ministrom Valditaro ter opravil srečanje z generalnim sekretarjem Evropskih šol Andreasom Beckmannom. Skupaj s predstavniki Avstrije, Republike Češke, Slovaške in Madžarske pa je minister podpisal Memorandum o sodelovanju v okviru Srednjeevropske pobude za izobraževanje in usposabljanje. Gre za prenovljen Skupni memorandum o srednjeevropskem sodelovanju na področju izobraževanja in usposabljanja, s katerim omenjene države širijo uspešno sodelovanje, ki traja že od leta 1997.

Države podpisnice si želijo več regionalnega sodelovanja in izmenjave dobrih praks med sodelujočimi izobraževalnimi sistemi saj je izobraževanje najboljša naložba v prihodnost regije. Mladim mora omogočiti, da sodelujejo v družbenem in gospodarskem življenju, se vključujejo in pomagajo oblikovati prihodnost regije in Evrope, za katero so značilni demokracija, solidarnost in vključenost. Regionalno sodelovanje med petimi državami ima pomembno vlogo pri skupnem napredku, zlasti v kontekstu trenutnih izzivov in kriz v Evropi.

Avstrija je leta 2023 od Slovenije prevzela neformalno predsedovanje regionalni pobudi in bo jeseni na Dunaju gostila srečanje generalnih direktorjev za izobraževanje.