Skoči do osrednje vsebine

DigitALL: za več žensk v IKT

Na Ministrstvu za digitalno preobrazbo smo v okviru dogodka »DigitALL: za več žensk v IKT« iskali rešitve za povečanje deleža žensk v poklicih na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT).

Tako ni naključje, da smo prav današnji dan izbrali za prelomni dan na časovnici priprave načrtovanih ukrepov za usposabljanje žensk na omenjenem področju. Povečanje deleža žensk v IKT ima pomemben vpliv na panogo in za družbo kot celoto.

Eden izmed glavnih ciljev Slovenije je do leta 2030 povečati število IKT strokovnjakov v Sloveniji s trenutnih 4,8 odstotka na deset odstotkov, pri tem pa na ministrstvu prepoznavajo kot nujno izmed rešitev tudi povečanje števila strokovnjakinj v IKT. Raziskave še vedno kažejo, da obstajajo velike razlike med spoloma pri specializiranih digitalnih veščinah: v Sloveniji je po podatkih DESI indeksa delež strokovnjakinj s področja IKT 17 odstotkov, na ravni Evropske unije pa 19 odstotkov. 

Ministrica za digitalno preobrazbo dr. Emilija Stojmenova Duh: »Danes smo organizirali dogodek, na katerem smo se skupaj s predstavniki gospodarstva, izobraževalnih in raziskovalnih organizacij ter nevladnega sektorja, pogovarjali o izzivih, s katerimi se soočajo. Udeleženci so prišli tudi s svojimi predlogi, ki bodo podlaga za to, da na ministrstvu pripravimo nove ukrepe. Samo v sodelovanju z vsemi deležniki lahko naslovimo ta izziv, ki zahteva tako usposabljanja kot tudi spremembo miselnosti, saj ženske za uspeh na IKT področjih potrebujejo podporo doma in v delovnem okolju.

Ključni izziv, s katerim se danes srečujejo podjetja, niso več finance, ampak kadri. Poseben izziv predstavljajo kadri iz informacijsko-komunikacijskih tehnologij, pa ne govorimo samo v IKT sektorju, ampak nasploh, tako v zasebnem kot tudi javnem sektorju. Po drugi strani imamo samo 17 odstotkov žensk strokovnjakinj na področju IKT. Tukaj vidimo velik priložnost za pridobivanje novih strokovnjakinj. To nam veliko pomeni tudi na Ministrstvu za digitalno preobrazbo, saj prispeva k enakopravnosti spolov.«

Gost panela je bil tudi predstavnik neprofitne organizacije s Češke Czechitas, ki je v manj kot desetih letih v IKT programe vključil več kot šestdeset tisoč udeleženk s pomembnim ciljem – povečati raznolikost v svetu IKT in se zavzemati za višjo stopnjo digitalne strokovnosti med ženskami in v prihajajočih generacijah. Direktor Czechitas Ondřej Čejka: »Naše poslanstvo je navdihovati, usposabljati in usmerjati nove talente k večji raznolikosti in konkurenčnosti v tehnologiji. Do danes smo usposobili skoraj 65 tisoč ljudi (večinoma žensk) v digitalnih veščinah, od nadgradnje do ponovnega usposabljanja. Najbolj iskana področja usposabljanja so: analiza podatkov, spletni razvoj in testiranje. Zdaj pripravljamo tudi pilotni program, osredotočen na kibernetsko varnost. Veliko žensk, ki se usposablja prek naših programov, je na starševskem dopustu ali jim grozi izguba zaposlitve, ker njihova delovna mesta izginjajo. Imamo več kot tisoč spremljanih kariernih sprememb žensk z različnih področij, ki so s svojimi talenti okrepile IT sektor. Naše uspešne študentke pomagajo razbijati stereotipe o vlogah v IKT in služijo kot vzor drugim ženskam. Verjamem, da je Czechitas lahko navdih pri izgradnji ekosistema in skupnosti, ki bosta postopoma vodila do sprememb v sistemu in družbi.«

Medeja Lončar, direktorica podjetja v Sloveniji in predsednica uprave Siemens: »V gospodarstvu nujno potrebujemo večje število IKT strokovnjakov, kar je ključno tudi za mednarodno konkurenčnost Slovenije in aktivnosti povezovanja dobrih praks. Ministrstvo za digitalno preobrazbo zato vidim v vlogi horizontalnega povezovalca različnih področij. Trenutno je v IKT poklicih samo 17 odstotkov  žensk, kar že nakazuje na rešitve, da bi lahko hitro to vrzel tudi zapolnili. Za to pa je potreben sistemski pristop, ki se začne že v rani mladosti, pri vzgoji deklic, nadaljuje skozi šolanje v osnovni in srednje šoli ter tudi skozi spodbujanje za vseživljenjsko učenje, prekvalifikacije in izpopolnjevanje v času delovne dobe. V našem podjetju imamo definirane cilje za zaposlovanje žensk, ki veljajo na globalnem in lokalnem nivoju. Predvsem je pomembno, ko imaš bazo nekih potencialnih kandidatov, da vključiš tudi ženske kandidatke. Mešani timi so boljši, bolj inovativni. Podjetja, ki imajo mešane time, so bolj profitabilna, mešana vodstva poslovno uspešnejša.«

Dr. Janez Bešter, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani: »Imamo dva zelo pomembna razloga za prizadevanje vključevanja več deklet in žensk v informacijsko-komunikacijske tehnologije. Prvi razlog, ki se ga pogosto zanemarja, je, da so danes uspešni projekti lahko samo interdisciplinarni. To pomeni, da združujemo več ved in je tako to področje bolj zanimivo tudi za ženski del populacije, ki morda ni navdušen nad strojno opremo in žicami. Drugi del je, da ugotavljamo, da so mešane ekipe strokovno in poslovno uspešnejše. Posledično rešujemo pomanjkanje tega kadra. Torej, če dosežemo, da bo splošna miselnost prevladala, da je na področju IKT-ja ogromno zanimivih projektov, bomo lahko rešili več izzivov naenkrat s tem, da vključimo v študij IKT več deklet.«

Katja K. Ošljak, Zavod Vsak: »Kako bi dosegli večjo vključenost žensk v IKT? Zagotovo tudi s kampanjami, iniciativami in pozivi, ampak da bi pa resnično lahko kaj spremenili, se moramo osredotočati na to, kdo ima v različnih okoljih moč ter na račun, koga ali česa. S tem, ko bomo premišljali o tem, bomo začeli posegati v globlje družbene strukture in začeli spreminjati tudi omejujoče patriarhalne vzorce. S tem bomo seveda prispevali tudi k spremembam na področju izobraževanja, vsakdanjega življenja in ne nazadnje seveda tudi k večji vključenosti žensk v IKT.«